Prøvetaking av krepsdyr

Finn riktig prøve og fremgangsmåte ut ifra situasjon eller sykdomsbilde. 

Ta kontakt med laboratoriet før prøveinnsendelse
Krepsepest: Seksjon for mykologi, Oslo (915 59 805)
Gaffkemi, baculovirus: Veterinærinstituttet Bergen (918 58 866)

  • Ta ut et representativt materiale (5 – 10 individer) - fortrinnsvis syke, døende eller nylig døde.
  • Tilsynelatende friske individer kan sendes i tillegg, disse skal pakkes og merkes separat.
  • Døde krepsdyr råtner raskt, prøvematerialet må derfor tas best mulig hånd om (1 best – 4 dårligst):
  1. Ferskt og kjølt (med kjøleelementer/is): Syke, døende eller nylig døde (maks 12 timer) individer kan undersøkes ved mikroskopi, molekylære metoder og dyrking. Levende litt større dyr legges i en isoporeske med fuktig materiale (f. eks fuktede aviser) eller i plastposer med vann. Lukk kassen med pakketape. Lag hull i lokket. 
  2. Frysing ved –20 °C og innsendt frosset: Kan undersøkes ved mikroskopi og molekylære metoder.
  3. Etanolkonservering (helst 96 %, men også denaturert sprit/rødsprit om man ikke har annet). Benytt så mye sprit at hele dyret er neddykket: Kan undersøkes ved mikroskopi og molekylære metoder.
  4. Davidssons fikseringsvæske (30ml 95% etanol, 20ml konsentrert formalin, 10ml eddiksyre og 30ml destillert vatn), eventuelt formalinfiksering (10 % fosfatbuffret formalin): Kan undersøkes ved mikroskopi og molekylære metoder. 

Finn innsendingsskjema og adresse

Send inn prøve