EPI

Elektronisk prøvesvar og innsendingsskjema (EPI) er en tjeneste som gjelder for alle typer prøver fra alle produksjonsdyr (fisk, fjørfe, storfe, svin, småfe, kameldyr, oppdrettshjort og tamrein) og for kunder med avtale om spesifikke prøver.

Logg inn i EPI

Fordeler

  • digitalt innsendingsskjema
  • varsel på sms eller epost når prøven er registrert mottatt hos oss, samt når prøvesvar er klart
  • full oversikt over alle innsendte prøver og prøvesvar for din bedrift
  • du kan ettersende prøver

Slik går du frem

  • registrer prøven digitalt før eller etter innsending
  • ved å logge deg inn kan du enkelt spore når prøven er mottatt
  • du får varsling på sms og epost når prøvesvaret er klart
  • du kan sjekke prøvesvar når og hvor du vil, tjenesten funger også på mobil