Trikiner og virus i villsvin

Overvåkningsprogrammet pågikk i 2013 og 2014. Virussykdommer som kan være farlige for norske svinebesetninger ble ikke påvist.

Formålet med overvåkningsprogrammet var å teste villsvin som kommer over grensen fra Sverige for virussykdommer som kan være farlige for norske svinebesetninger. I tillegg blir prøver tatt ut for trikinundersøkelse, slik at jegeren vet om kjøttet er trygt å spise.

Det var svært få prøver som ble tatt ut i dette programmet. 

Rapporter