Psoroptes ovis hos kameldyr

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av  Psoroptes ovis hos kameldyr. 

Overvåkings- og kontrollprogrammet for Psoroptes ovis ble etablert høsten 2016. Resultatene fra programmet samt undersøkelser av kontaktbesetninger og obduserte kameldyr viser at Psoroptes midd finnes i over 10 % av kameldyrbesetningene. 

2017

Skin samples from 622 individual camelids from 152 holdings were examined in the active surveillance programme for Psoroptes ovis in 2017. P. ovis was detected in two alpacas. In the passive surveillance programme, 14 necropsied camelids were examined and P. ovis detected in samples from two llamas.

Last ned rapporten

Eldre rapporter