Psoroptes ovis hos kameldyr

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av  Psoroptes ovis hos kameldyr. 

Overvåkings- og kontrollprogrammet for Psoroptes ovis ble etablert høsten 2016. Resultatene fra programmet samt undersøkelser av kontaktbesetninger og obduserte kameldyr viser at Psoroptes midd finnes i over 10 % av kameldyrbesetningene. 

2019

Skin samples from 294 individual camelids from 75 holdings were examined in the active surveillance programme for Psoroptes ovis in 2019. P. ovis was detected in one alpaca from one herd. In the passive surveillance programme, 10 necropsied camelids were examined. P. ovis was not detected in any of these samples. 

Last ned rapporten

Eldre rapporter