Psoroptes ovis hos kameldyr

Veterinærinstituttet overvåker forekomst av  Psoroptes ovis hos kameldyr. 

Overvåkings- og kontrollprogrammet for Psoroptes ovis ble etablert høsten 2016. Resultatene fra programmet samt undersøkelser av kontaktbesetninger og obduserte kameldyr viser at Psoroptes midd finnes i over 10 % av kameldyrbesetningene. 

2018

Skin samples from 823 individual camelids from 174 holdings were examined in the active surveillance programme for Psoroptes ovis in 2018. P. ovis was detected in four llamas from three herds. In the passive surveillance programme, 12 necropsied camelids were examined. P. ovis was not detected in any of these samples.

Last ned rapporten

Eldre rapporter