Paratuberkulose hos storfe, sau, geit og kamelider

Paratuberkulose påvises sjelden hos norske husdyr.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status for paratuberkulose hos storfe, småfe og kamelider. Dette gir grunnlag for isolering og testing av dyr ved import.

Paratuberkulose er en kronisk tarmbetennelse hos drøvtyggere og påvises sjelden hos norske husdyr. Tidligere var vaksinering mot sykdommen nokså utbredt i den norske geitepopulasjonen, men et omfattende saneringsprogram har redusert forekomsten av smittestoffet betydelig.

2021

In 2021, Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis was not detected in Norway.

Last ned rapporten

Eldre rapporter