SYBIATT - Syntetisk biologi og målrettet svekkelse av levende virus – en studie av PD-viruset

Naturlige eller menneskeskapte mutasjoner kan endre arvestoffet og lede til endrete egenskaper. Ved å kombinere genetikk og syntetisk biologi ønsker vi å svekke PD-viruset og bruke det i studier av PD infeksjoner og for å forbedre PD vaksiner.

Alle livsformer er grunnleggende definert av den genetiske sekvens som utgjør genomet deres. I det finnes fastlagt de instruksjonene som en organisme trenger for å gjennomføre sin livssyklus. I tilfellet med virus, kan instruksjonene for eksempel diktere viruset sin oppbygging, sette grenser for hvilke organismer viruset kan parasittere eller bestemme hvor vellykket viruset kan multiplisere seg i bestemte celler. Ettersom slike instrukser er så fundamentalt avgjørende for overlevelse, kan endringer i genomet rask føre til nedsatt eller helt manglende livskraft.

Det primære målet med denne studien er å utvikle og anvende metoder til å endre virusgenomer slik at viruset svekkes uten å dø. Tilstrekkelig svekket virus vil kunne infisere og multiplisere seg i celler og organismer, men vil bevirke liten eller ingen sykdom. Et svekket virus vil ideelt sett oppføre seg nesten som et usvekket, herunder påvirke celler og organismers immunsystemer på (nesten) identisk vis. Svekkede virus vil derfor være utmerkede redskap for å forstå hvordan virus infiserer og forårsaker sykdom samt hvordan infiserte organismer bekjemper virus. I beste fall kan svekkede virus være svært velegnede som vaksiner.

Prosjektleder

Adérito Luis Monjane

Samarbeidspartnere

  • Universitetet i Cape Town
  • INRA – French National Institute for Agricultural Research
  • Oslo Universitetssykehus

Forskninginformasjon

Start
2017-10-20
Slutt
2019-10-19
Prosjektnummer
267978/E40
Status
Ferdig
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Bioinformatikk, Immunologi