GreatView - Utsikt til mer enn du ser!

En kamerabasert skanner for død-fisk hentet opp i oppdrett mtp klassifisering av mulige årsaker til dødelighet, og utvikling av dataassistert system for tidlig å kunne forutse uheldig sykdoms- eller velferdsutvikling.  

Daglig dør fisk i oppdrettsanlegg. Årsakene til at fisken dør kan være mange men registreringene rundt dette er i dag mangelfull da det ikke finnes automatiserte hjelpemidler. Data om årsakene til at fisken dør og tilstanden på den døde fisken er verdifull i forhold til å si noe om hvordan fiskevelferden i merden er. CreateView vil derfor gjennomføre GreatView prosjektet.

Målet med GreatView prosjektet er å utvikle en kamerabasert scanner for dødfisk og å koble informasjonen som automatisk hentes ut fra bildene med «Deep learning» av fisken med diagnostikk (agens, blod-/vevsparametere), produksjonsparametere og miljøregistreringer, samt velferdsparametere fra levende fisk bilder fra merden som samles i en stor database (Big Data). Òg, å analyseres denne massive informasjonsmengden ved bruk av avanserte datatekniske metoder som kunstig intelligens (AI) og maskinlæring. Disse metodene gjør det mulig å nyttiggjøre seg all den samlede informasjon for å lete etter sammenhenger som mennesket vanskelig kan analysere seg fram til, og i hvert fall ikke på den tiden som disse dataverktøyene bruker.

I sum vil et slikt verktøy gi forbedret overvåkning og grunnlag for å fatte raske og analytisk baserte beslutninger til det beste for fiskens helse og velferd og oppdretterens produksjon, før et fiskehelse problem eskalerer og kommer ut av kontroll. Det vil redusere økonomiske tap, bidra til økt lønnsomhet og ikke minst bidra til en bedre velferd for fisken i merden samt en mer bærekraftig akvakulturnæring.

Samarbeidspartnere

  • Creatview AS – prosjekteier
  • Lift-Up AS
  • Havforskningsinstituttet (HI)
  • Centre of Artificial Intelligence (CAIR), Universitetet i Agder

Forskninginformasjon

Start
2020-05-01
Slutt
2024-04-30
Prosjektnummer
309784
Status
Pågående
Finansiering
NFR Prosjekter
Forskningsområder
Patologi, Risikovurdering, Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Statistikk, Miljø- og smittetiltak