Interaktive statistikker og applikasjoner 

Her er en oversikt over interaktive statistikker og applikasjoner utviklet av Veterinærinstituttet.

FISKEHELSE: Interaktiv statistikk for dødelighet og tap av laksefisk

Tallene i den interaktive statistikken er basert på innrapportering fra oppdrettsanlegg til Fiskeridirektoratet.

FISKEHELSE: Lusekalkulator - beregne lakselus per merd

Veterinærinstituttet har utviklet en modell som beregner forventet fremvekst av mobile stadier av lakselus, avhengig av temperatur.

FISKEHELSE: Lusekart - verktøy for å beregne smittepress

Veterinærinstituttet har utviklet en modell som viser relativ fremvekst av nye mobile lus.

VILTHELSE: Interaktiv skrantesjukestatistikk

Se oppdatert oversikt over resultat fra undersøkte prøver, der du selv kan velge dyreart, år og geografisk område for å sortere informasjonen. 

MATTRYGGHET: Listeriakalkulator for rå fisk

Kalkulatoren illustrerer hvilke lagrinsgforhold av laks som medfører høyere konsentrasjoner enn 100 Listeria monocytogenes per gram rå fisk.