Interaktive statistikker og applikasjoner 

Her er en oversikt over interaktive statistikker og applikasjoner utviklet av Veterinærinstituttet.

FISKEHELSE: Lusestrategispill

Lusespillet simulerer lakselussituasjonen i et oppdrettsanlegg gjennom en produksjonssyklus på 18 måneder. Her er det om å gjøre å holde antallet hunnlus under lusegrensen.

FISKEHELSE: Interaktiv statistikk for dødelighet og tap av laksefisk

Tallene i den interaktive statistikken er basert på innrapportering fra oppdrettsanlegg til Fiskeridirektoratet.

VILTHELSE: Interaktiv skrantesjukestatistikk

Se oppdatert oversikt over resultat fra undersøkte prøver, der du selv kan velge dyreart, år og geografisk område for å sortere informasjonen. 

MATTRYGGHET: Listeriakalkulator for rå fisk

Kalkulatoren illustrerer hvilke lagrinsgforhold av laks som medfører høyere konsentrasjoner enn 100 Listeria monocytogenes per gram rå fisk.