Flått og flue

Nettsiden flattogflue.no er dessverre nedlagt. 

Etter nesten ti år, dog med et par haltende år på slutten, så har Flått og Flue nådd sin slutt.

Vi har mange viktige arbeidsoppgaver hos institusjonene som har drevet denne tjenesten, og har dessverre ikke hatt kapasitet til å holde Flått og Flue ved like slik som vi ønsker. Vi har derfor besluttet å legge ned siden, og vi har ingen planer om å få den på beina igjen med det første. Dette har vært en vanskelig avgjørelse siden vi mottok mange gode data, og vi var i ferd med å bygge opp en fin tidsserie.

Vi har fått mye bra data å jobbe med, og vi har lært mye av registreringene fra dere som har deltatt. Vi har brukt denne informasjonen til vitenskapelige publikasjoner, og vi har gode data som fortsatt kan generere verdifull kunnskap i tiden framover.

Vår mest populære publikasjon (hvis man kan kalle en tung vitenskapelig publikasjon populær) er for øvrig tilgjengelig for almenheten, og kan leses her for de som skulle være interessert, eller i en populærvitenskapelig oppsummering her.

Tusen takk for innsatsen!