Webinar om piscirickettsiose

Veterinærinstituttet inviterer til webinar om sykdommen piscirickettsiose hos laksefisk torsdag 30. mars 2023. Instituttet ønsker sammen med private aktører (PatoGen, Pharmaq Analytiq og Cermaq) å informere både næringen, fiskehelsepersonell og forvaltningen om piscirickettsiose. Mattilsynet vil også snakke om mulige kontrolltiltak ved påvisning.

Laks i merd. Foto Rudolf Svensen
Laks i merd. Foto Rudolf Svensen

Behov for mer kunnskap

Det er behov for mer kunnskap om sykdommen for å bedre beredskapen, og i den anledning skal seniorforsker ved Veterinærinstituttet Duncan Colquhoun fortelle om hva vi vet om piscirickettsiose i Norge. Teresa Garzon fra PatoGen, Felix Scholz fra Pharmaq Analytic og Henrik Duesund fra Cermaq Norway, vil informere om utvikling og status for sykdommen i henholdsvis Scotland, Irland og Chile.

Piscirickettsiose, forårsaket av Piscirickettsia salmonis, forblir et alvorlig problem i chilensk lakseoppdrett og er til tider årsak til tap i både irsk og skotsk oppdrettsnæring. De norske/europeiske variantene av bakterien er vanligvis assosiert med lavere dødelighet. P. salmonis ble ikke påvist hos norsk laks i 2022.

Her kan du se på opptak fra webinaret. 

Program

12:30

Welcome

12:35

Duncan Colquhoun, The Norwegian Veterinary Institute: Piscirickettsiosis in Norway

12:55

Teresa Garzon, PatoGen Scotland: The development and current statues of piscirickettsiosis in Scotland

13:15

Felix Scholz, Pharmaq Analytic, Irland. The P. salmonis situation in Ireland

13:45

Henrik Duesund, Cermaq Norway. Experience with piscirickettsiosis in Chile

13:55

Lise Vavik, Norwegian Food Safety Authority: Possible measures that can be taken in order to control the disease  

14:05

Questions from the chat

14:30

End

Hvor
Digitalt på ZOOM
Når
30. mars 2023, kl. 12.30 - 14.30