Seminar om CWD og reinflokken i Nordfjella

Jørn Våge og Cecilie Mejdell fra Veterinærinstituttet er invitert til å holde innlegg på et seminar på Stortinget der agenda er å gå gjennom situasjonen med CWD og villreinflokken i Nordfjella. Påmelding innen 9 juni. 

Villreinområde som ligger mellom Hemsedal og Lærdal. Sykdommen er dødelig og staten går inn for å ta ut villreinflokken i Nordfjella. 

I revidert nasjonalbudsjett foreslås det å bevilge nesten 30 mill. kr til å håndtere smittesituasjonen i Nordfjella, og det er lagt opp til at Miljødirektoratet og Mattilsynet innen 15. juni skal utarbeide en konkret plan for det videre arbeidet. Planen skal ta for seg den praktiske gjennomføringen, framdriftsplan, opplegg for prøveuttak, kjøtt- og avfallshåndtering og relevantes smitteforebyggende tiltak. Arbeidet skal skje i nært samarbeid med grunneiere, beitebrukere og kommuner. 

Senterpartiets stortingsgruppe inviterer til et seminar på Stortinget for å gå gjennom situasjonen.

Program

12:00 - Marit Arnstad, Senterpartiets medlem i Energi- og miljøkomiteen, åpner seminaret

12:05 - CWD - hva er det?
v/Jørn Våge, viltforsker ved Veterinærinstituttet. 5 minutter innledning, deretter spørsmål og diskusjon.

12:15 - Skrantesyke (CWD) i Norge - Hva vet vi, hvor går vi?
v/Erling Solberg, seniorforsker ved NINA. 20 minutter innledning, deretter spørsmål og diskusjon.

12:40 - Hvordan møter Norge CWD-situasjonen i Nordfjella?
v/Karen Johanne Baalsrud, direktør for Avdeling planter og dyr i Mattilsynet. 15 minutter innledning, deretter spørsmål og diskusjon.

13:00 - CWD-situasjonen sett med lokale briller
v/Lars Nesse, Leder i villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen og CWD-koordinator i Lærdal kommune. 10 minutter innledning, deretter spørsmål og diskusjon.

13:15 - Etiske betraktninger og dyrevelferdsutfordringer i en ekstraordinær situasjon
v/Cecilie M. Mejdell, Veterinær, seniorforsker, dr.scient, og fagansvarlig for dyrevelferd ved Vetrinærinstituttet. 5 minutter innledning, deretter spørsmål og diskusjon.

13:30 - Avslutning

Praktisk informasjon

Seminaret er gratis.

Tid: Onsdag 14. juni 2017 kl. 12:00-13:30.

Sted: Stortinget, Store konferanserom (S-447), inngang på baksiden av Stortinget (Akersgata). Møt opp 11.45 siden det tar litt tid å få folk inn.

Servering: Det blir lunsjservering.

Påmelding

Send en epost til joab@stortinget.no innen fredag 9. juni 2017. På grunn av adgangsreglementet på Stortinget er det viktig at alle deltakere melder seg på skriftlig før fristen.

null
Hvor
Karl Johans gate 22 (inngang fra Akersgata)
Når
14. June 2017, kl. 12.00 - 13.30