Program klart: Lansering av Fiskehelserapporten 2020 - med påfølgende seminar

Detaljert program for lanseringen av Fiskehelserapporten er nå klart. Onsdag 10. mars blir rapporten offentliggjort med påfølgende seminar i samarbeid med NCE Seafood Innovation. Torsdag 11. mars inviterer vi til et oppfølgingsseminar i samarbeid med Tekna. 

Hvordan står det til med helse og velferd til norsk oppdrettsfisk og villfisk anno 2020? Fiskehelserapporten er en årlig statusrapport for helse- og velferdssituasjonen for fisk bygget på offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier samt en spørreundersøkelse blant aktører innen fiskehelse og forvaltning.

{{GALLERY1}}

Program onsdag 10. mars

10:00    Velkommen v/Asle Haukaas, Veterinærinstituttet og Nina Stangeland, NCE Seafood Innovation 

Laks i merd. Foto Rudolf Svensen.jpg

Sesjon 1: Lansering av Fiskehelserapporten 
10:05    Åpning fra Fiskeri- og sjømatminister, Odd Emil Ingebrigtsen 
10:10    Overrekkelse av Fiskehelserapporten 2020 v/ Edgar Brun, Veterinærinstituttet  
10:25    Fiskehelserapporten med hovedfunn v/Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet 

11:00 Pause   

COLOURBOX42627060_oppdrettsanlegg.jpg

Sesjon 2: Hva ligger bakenfor tapstall og velferdsutfordringer i norsk akvakultur?  
11:15    Sårproblematikk med fokus på bakterielle infeksjoner v/  Duncan Colquhoun, Veterinærinstituttet   
11:30    Lusebehandling og helseøkonomi v/Cecilie Walde, Veterinærinstituttet   
11:45    Dødelighet i norsk akvakultur v/Britt Bang Jensen, Veterinærinstituttet  
12:00    AquaCloud - Bedre data for bedre fiskehelse v/Jørn Torsvik, AquaCloud  
12:15    Erfaringer fra merdkanten - Fiskehelsetjenester  
12:25    Vi må bli bedre! Panelsamtale om helsesituasjonen 

Paneldeltagere: 

  • Solveig Nygård, Grieg Seafood 
  • Øystein Staveland, Bremnes Seashore 
  • Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet 
  • Elisabeth Willmann, Mattilsynet 
  • Edgar Brun, Veterinærinstituttet 
  • Henrik Stenwig, Sjømat Norge 
  • Moderator Björgólfur Hávarðsson, NCE Seafood Innovation 

13.00 Lunsjpause  

Gjelleprosjekt gruppebilder foto Mari M Press (29) crop rettet.jpg

Sesjon 3: Diagnostikk og risiko  
13:30     Prøvereisen fra A til Å, Veterinærinstituttet 
13:35     Oppsummering av ILA-utbrudd i 2020, Torfinn Moldal, Veterinærinstituttet  
13:50     Rognkjeks helsestatus, med vekt på LFV, Renate  Johansen, Pharmaq Analytiq  
14:05    Nye agens i produksjon av berggylt, laks og ørret, Morten Lund, Patogen 

14:20    Pause   

14:30    Premieutdeling spørreundersøkelsen v/ Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet  
14:35    Risikoperspektiv fra Europa v/ Prof Niels Jørgen Olesen, DTU Danmark 
14:50    Veien framover - Avsluttende diskusjon v/ Edgar Brun, Veterinærinstituttet 
15.15:   Takk for i dag  

Arrangementet skal streames. Det er nå stengt for påmelding. 

VI og NCE_ny.JPG

 

Program torsdag 11. mars

11.00: Velkommen – Edgar Brun, Veterinærinstituttet 

vi_fiskehelse_21 - foto Eivind Senneset.jpg

Sesjon 1: Tema – Helse og velferd
11.05: Økende problem med pasteurellose hos laks- Snorre Gulla, Veterinærinstituttet 
11.20: Hvordan oppstår sykdomsfremkallende ILA-virus v/Johanna Hol Fosse, Veterinærinstituttet   
11.35: Semilukkede anlegg, velferd og helseutfordringer, v/Arve Nilsen, Veterinærinstituttet 
11.50: Vannkjemi og fiskehelse i land- og sjøbaserte anlegg – status 2020, v/ Sondre Stenberg, NIVA
12.05: Vinner vi kampen mot laksedreperen Gyrodactylus salaris? v/ Roar Sandodden, Veterinærinstituttet 
12.20:  Diskusjon

12.30: Lunsjpause

Next Generation Sequencing shutterstock_1144835510web.jpg

Sesjon 2: Tema - Nye satsinger
13.00: Bio-Direct: Målbar helse og celler som forteller- biomarkører og cellemodeller v/Maria Dahle, Veterinærinstituttet 
13.15: SEQ-TECH: Implementering av dypsekvensering og infrastruktur, v/Camilla Sekse, Veterinærinstituttet 
13.30: Spor i vann - potensiale for overvåkning av smitte- og velferdsstatus, v/ Trude Vrålstad, Veterinærinstituttet
13.45: Villfisk, beredskap og nytt meldesystem -  Åse Helen Garseth, Veterinærinstituttet 
14.00 Diskusjon

14.10: Pause

Rapportforside.JPG

Sesjon 3: Tema – Settefiskvelferd
14.20: Arbeid med fiskevelferd på settefiskanlegg-  v/Brit Tørud, Veterinærinstituttet og Kristine Vedal Størkersen, NTNU Samfunnsforskning. Rapporten: "Arbeid med fiskehelsevelferd på settefiskanlegg" blir presentert
14.40: Diskusjon: Er det mulig å få inn fiskevelferdsarbeidet i produksjonsplanen? - v/Brit Tørud, Veterinærinstituttet og Kristine Vedal Størkersen, NTNU Samfunnsforskning

15.00:  Avsluttende diskusjon v/Edgar Brun, Veterinærinstituttet

15.15: Takk for i dag

Arrangementet skal streames. Det er nå stengt for påmelding. Vi har lagt ut lenken til å følge sendingen i Oslo på vår Facebook-side https://www.facebook.com/vetinstno

Vi og Tekna_ny.JPG
 
Hvor
Digitalt.
Når
10. mars 2021 kl. 10.00 - 11. mars 2021 kl. 15.00