Lansering av Fiskehelserapporten

Veterinærinstituttet lanserte Fiskehelserapporten for 2023, 12. mars 2024. Opptak og presentasjonene fra lansering er nå tilgjengelige. 

Du finner opptaket her: → Bruk denne lenken for å se opptaket.

Presentasjoner

Edgar BrunSetter vi oss nok ambisiøse mål for god fiskevelferd?
Ingunn SommersetFiskehelserapporten 2023
Kay Roger FjellsøyKysten rundt, Region nord
Harriet Romstad - Kysten rundt, Midt Norge
Hanna Sæteraas BjerkeKysten rundt, PO 1-4
Aoife Maloney WestgårdProduksjonssykdommer hos oppdrettslaks –erfaringer fra felt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Arrangementet var både digitalt og fysisk i Litteraturhuset i Bergen, i samarbeid med Tekna Havbruk og Fiskehelse, NCE Seafood Innovation Cluster og Den Norske Veterinærforening. Hovedtrekkene i rapporten ble lagt fram, og påfølgende seminar med Kysten rundt med fiskehelsetjenestene, faglige foredrag og paneldebatt.

Fiskehelserapporten er Veterinærinstituttets årlige statusrapport for helse- og velferdssituasjonen for norsk oppdrettsfisk og villfisk bygget på offisiell statistikk, data fra Veterinærinstituttet og private laboratorier. Rapporten inneholder også resultater fra en spørreundersøkelse blant fiskehelsepersonell og inspektører fra Mattilsynet, samt vurderinger av situasjonen, trender og risiko.

Program

 • kl. 12:30–12:40 Velkommen og introduksjon v/ Avdelingsdirektør Edgar Brun, Veterinærinstituttet og Administrerende direktør Trude Jansen Hagland, NCE Seafood Innovation
 • kl. 12:40–13:35 Sesjon 1: Lansering og hovedfunn. Fiskehelserapporten 2023
 • kl. 12:40–12:45 Åpning v/ Cecilie Myrseth, Fiskeri og havminister
 • kl. 12:45–12:50 Formell overrekkelse av Fiskehelserapporten 2023 til Mattilsynet v/ Avdelingsdirektør Edgar Brun, Veterinærinstituttet til Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal, Mattilsynet
 • kl. 12:50–13:30 Fiskehelserapporten 2023 med hovedfunn v/ Redaktør Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet
 • kl. 13:30–14:30 Sesjon 2: Kysten rundt med fiskehelsetjenestene
 • kl. 13:30–13:40 Troms og Finnmark v/ Kay Roger Fjellsøy, Åkerblå
 • kl. 13:40–13:50 Nordland v/ Mattias Bendiksen Lind, HaVet
 • kl. 13:50–14:00 Møre og Romsdal og Trøndelag v/ Harriet Romstad, Aqua Kompetanse
 • kl. 14:00–14:10 Sør-Vest v/ Hanna Sæteraas Bjerke, Aqua Kompetanse
 • kl. 14:10–14:20 Spørsmål til kysten rundt
 • kl. 14:20–14:22 Premieutdeling - Deltager på spørreundersøkelsen for Fiskehelserapporten 2023
 • kl. 14:22–14:40 Pause
 • kl. 14:40–16:00 Sesjon 3: Faglige dypdykk og panelsamtale
 • kl. 14:40–14:55 Produksjonssykdommer i oppdrettsnæringen-erfaringer fra felt v/ Aoife Maloney Westgård, Den Norske Veterinærforening
 • kl. 14:50–15:10 Setter vi oss ambisiøse nok mål for god fiskevelferd? v/ Avdelingsdirektør Edgar Brun, Veterinærinstituttet
 • kl. 15:10–15:55 Panelsamtale: Hvordan og hvem skal rydde opp? v/ Moderator: Journalist Øystein Hage, DN Media Group

Deltagere i debatten: Representant fra Nærings- og fiskeridepartementet, Mattilsynet, representanter fra oppdrettsnæringen og Teknas representant for Fiskehelsepersonell.

VI logo.png

 

Hvor
Litteraturhuset i Bergen
Når
12. mars 2024, kl. 12.30 - 16.00