Infeksiøs lakseanemi (ILA) - status i Norge så langt i 2020

Torsdag 29. oktober inviterer Veterinærinstituttet og Mattilsynet til et nasjonalt møte i Harstad rundt infeksiøs lakseanemi (ILA) og den noe urovekkende situasjonen vi har på antall ILA-tilfeller så langt i 2020. Det blir deltakelse fra Mattilsynet på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

På møtet vil Veterinærinstituttet og Patogen informere om siste nytt på forskningsfronten, fylogeni på utbrudd så langt i år og diagnostiske krav. HPRO, siste innen forskning og resultater fra overvåkning/forskning. Innlegg fra fiskehelsetjeneste, Havet AS, Kristin Ottesen, og oppdretter Tore Lundberg Gratanglaks AS, med fokus på utfordringer for næringen praktisk og forvaltningsmessig i den situasjonen man nå står i forhold til ILA.

Vi håper på bred deltakelse fra næringen på nasjonalt nivå. Det vil bli lagt opp til diskusjon i etterkant av innleggene.

Dette er et  "fysisk" møte på Hotel Arcticus (max 30 personer i salen. Etter 30 påmeldte venteliste). Hvis du skal fysisk delta på møtet Meld deg på her.

I tillegg blir det mulighet for digital deltakelse fra hele landet på ZOOM. Klikk på denne lenken for å delta på ZOOM. Ingen påmelding nødvendig for å delta digitalt.

Det serveres lunsj etter møtet for de som fysisk deltar i Harstad.

Program

0900-0910       
Velkommen ved seksjonsleder Fiskediagnostikk Geir Bornø, Veterinærinstituttet

0910-0925      
ILA-utfordringer sett fra næringen/fiskehelsetjeneste, Kristin Ottesen, Havet AS

0925-0940      
Hvordan påvirker ILA næringen, praktiske og forvaltningsmessige utfordringer ved Tore Lundberg, Gratanglaks

0940-1010      
ILA-situasjonen 2020 en oversikt ved Torfinn Moldal, Veterinærinstituttet.                   

1010-1030      
Utvikling av internasjonale diagnostiske manualer for ILA, retning og betydning ved   Ole Bendik Dale, Veterinærinstituttet

1030-1045     
Kaffe/beinstrekk

1045-1120     
Regelverkshåndtering i forhold til ILA. Odd Brimsøe og Magnhild Daltveit Mattilsynet Hovedkontoret

1120-1140      
Forekomst av HPR0 i settefisk og sjø ved Magnus Devold Patogen AS

1140-1155     
Kaffe /beinstrekk

1155-1215      
HPRO og HPR∆ - Hvorfor gir en sykdom og den andre ikke ved Johanna Fosse, Veterinærinstituttet

1215-1235     
Status og erfaring – ILA-vaksinering Lars Gaute Jørgensen Pharmaq  

1235- 13.05    
Tanker rundt håndtering av ILA fremover ved Regiondirektør Geir Arne Ystmark Region Nord

13.05 13.45    
Diskusjon.

13.45-14.30   
Lunsj (Harstad)

Møtet er gratis, men påmelding nødvendig for fysisk oppmøte på Hotel Arcticus. Alle som er tilstede blir registrert som et nødvendig tiltak  pga. covid-19.

Hvor
Hotel Arcticus Havnegata 3, Harstad
Når
29. oktober 2020, kl. 09.00 - 14.30