Foredrag 25. mai om CWD og miljøsmitte med prioner

Torsdag 25. mai kl. 12.00 holder en av verdens fremste forskere på miljøsmitte med prioner, Dr. Judd Aiken ved Centre for Prions and Protein Folding Diseases ved University of Alberta, foredrag på Ås. Aiken er på besøk hos Veterinærinstituttet, og i den anledning holder han foredraget «Detection of CWD prions from soils and vegetation» i Auditorium Hippocampus på NMBU Veterinærhøgskolen. 

Foredraget vil også være tilgjengelig over Zoom. Bruk denne lenken: https://nmbu.zoom.us/j/69371749580

Når: 25. mai 2023 kl. 12:00
Tema: Dr. Judd Aiken: Detection of CWD prions from soils and vegetation

Judd Aiken
Dr. Judd Aiken

Judd Aiken er blant verdens fremste forskere på miljøsmitte med prioner. Judd og laben hans er engasjert i arbeidet med å analysere prøver av jord- og plantemateriale fra salteplasser i Nordfjella-området, der en hel villrein-bestand ble utryddet for å bekjempe Chronic Wasting Disease (CWD, skrantesjuke).

Du kan lese mer om forskningen hans her.

Hvor
Auditorium Hippocampus NMBU ÅS og Zoom
Når
25. May 2023, kl. 12.00 - 13.00