Dyrevelferd i havet- velferd på gyngende grunn

Den 23. september 2022 arrangerer Veterinærinstituttet for tredje gang et fiskevelferdsseminar på Litteraturhuset (Wergelandssalen)  i samarbeid med Havforskningsinstituttet gjennom Fiskevelferdsforumet. Arrangementet skjer under Forskningsdagene der årets tema er HAV.

Foto: Rudolf Svensen

Oppdrett kan gi mange forskjellige velferdsutfordringer, både for oppdrettslaksen, rensefisken og villfisken. I tillegg har vi snart ikke plass til flere lokaliteter langs kysten som kan gi fisken et godt levemiljø. Hva vet vi og hvordan jobber vi med disse utfordringene?

Seminaret vil ta for seg og vise noe av bredden i velferdsutfordringene og hvordan forskningen bidrar til løsninger og er rettet mot alle med interesse for fiskevelferd og oppdrett.

Konferansier: Brit Tørud, fagansvarlig fiskehelse ved Veterinærinstituttet

Arrangementet skjer i Wergelandssalen, er gratis, men krever påmelding. Påmeldingsfrist er 21. september 2022. 

Arrangementet er nå fulltegnet og stengt for påmelding

Seminaret   streames og det blir gjort opptak. Streaminglenke: https://youtu.be/gOUdLYIPg-8

Merk at det er ikke nødvendig med påmelding for de som skal kun følge arrangementet online. Det vil serveres enkel møtemat og drikke.

Program

 • 11.00-11.05 - Velkommen ved administrerende direktør Torill Moseng ved Veterinærinstituttet
 • 11.05-11.15 - Velferd på gyngende grunn- kort oversikt over kunnskapsgrunnlaget ved Stine Gismervik, Veterinærinstituttet
 • 11.17-11.30 - LAKSVEL- systematisk velferdsovervåking ved Lars Helge Stien, Havforskningsinstituttet
 • 11.30-11.43 - Sjøørret på egenavlusing – lykkes den med det? ved Thomas Bøhn, Havforskningsinstituttet
 • 11.43-11.55 - Fanget i garnet og gått på kroken- hva innebærer det egentlig? ved Ragnhild Aven Svalheim, Nofima
 • 11.55-12.10 - Kahoot, individbaserte velferdsindikatorer – Laksvel, Ewa Harasimczuk, Veterinærinstituttet
 • 12.10-12.40 - Pause med lett bevertning
 • 12.40-12.53 - Miljøforhold- lekende lett å skape trivsel? ved Jonatan Nilsson, Havforskningsinstituttet
 • 12.53-13.05 - Havbruk til havs – på laksens betingelser ved Kristine Hartmann, SalMar Aker Ocean
 • 13.05-13.17 - Sulting av laks- ikke nødvendigvis en plage ved Malthe Hvas, Havforskningsinstituttet
 • 13.17-13.30 - Forsøksdyr: den skjulte kostnaden ved Adrian Smith, Norecopa
 • 13.44-13.55 - Om Regjeringens nye dyrevelferdsmelding. Stine Gismervik, Veterinærinstituttet
 • 13.55-14.00 - Avrunding

Om Fiskevelferdsforumet

Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet har dannet Fiskevelferdsforumet, som er en faglig samarbeidsplattform med fokus om å spre kunnskap om fiskevelferd.

Om foredragsholderne

Stine Gismervik, fagansvarlig fiskevelferd ved Veterinærinstituttet. Hun er veldig opptatt av hvordan ordbruken i oppdrettsnæringa påvirker holdningene våre.

Lars Helge Stien, Havforskningsinstituttet. Han har jobbet mye med velferdsindikatorer og er ansvarlig for kapittelet om Dyrevelferd i HI sin årlige risikorapport.

Thomas Bøhn, Havforskningsinstituttet. Forsker som er opptatt av bl.a. økologiske interaksjoner og lakselus.

Ragnhild Aven Svalheim, Nofima. Hennes spesialområde er fiskevelferd i fiskeriene og hva forskjellige fangstredskap gjør med fisken.

Ewa Harasimczuk, fagansvarlig fiskehelse Veterinærinstituttet

Jonatan Nilsson, Havforskningsinstituttet. Jonatan er spesialist på læring hos fisk. Han har flere års erfaring med atferds- og velferdsarbeid på oppdrettslaks.

Kristine Hartmann, SalMar Aker Ocean, utviklingsdirektøren som er klar for å tilpasse teknologien til laksen.

Malthe Hvas, Havforskningsinstituttet, har undersøkt laksens reaksjoner på sulting – den er veldig forskjellig fra oss pattedyr.

Adrian Smith, Norecopa, veterinær som i veldig mange år har jobbet for forsøksdyrenes kår og for at det skal brukes færrest mulig av dem.

 

Hvor
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29, Oslo
Når
23. september 2022, kl. 11.00 - 14.00