Dyreetikkonferansen 2021

Årets dyreetikkonferanse holdes på Scandic Alta torsdag 11. november klokka 10.00-13.30. Tema for årets konferanse er «Dyrevelferd i reindriften: Utfordringer og løsninger». Du kan melde deg på og delta fysisk, eller du kan følge arrangementet via streaming.

rein.jpg
Foto: Gaute Bruvik

Reindriftsnæringen har stor betydning for samisk og lokal økonomi og kultur. Næringen har lange tradisjoner, men er samtidig i endring. Klimaendringer, tap av beiteområder, rovdyrforvaltning og forventninger fra storsamfunnet gir reineierne store utfordringer.

Hvilke dyrevelferdsutfordringer står reindriften overfor og hvordan kan de best løses? På årets dyreetikkonferanse skal vi belyse og forsøke å besvare disse spørsmålene.

Praktisk informasjon

Konferansen holdes torsdag 11. november kl. 10.00 - 13.30.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Du kan enten delta fysisk på konferansen i Alta, eller du kan følge arrangementet via streaming.

Ved fysisk deltakelse

Hvor: Scandic Alta
Servering: Gratis lunsj i hotellets restaurant

Påmelding: Arrangementet er gratis, men for å beregne servering må du melde deg på ved å sende en e-post til kristian.ellingen@vetinst.no eller sende SMS 91 70 29 70.

Følg konferansen via streaming

Påmelding: Du trenger ikke å melde deg på for å delta via streaming

Streaminglenke: Følg arrangementet på Youtube

Program

  • 10.00 - 10.15 – Velkommen av ordstyrer ved Mikkel Nils Sara, Samisk Høgskole
  • 10.15 - 10.35 – Samisk og norsk forståelse av dyrevelferd ved Torill Mørk, Veterinærinstituttet
  • 10.40 - 11.00 – Hvordan måle velferd hos rein? ved Grete Jørgensen, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
  • 11.05 - 11.25 – Utfordringer og løsninger ifølge næringe ved Inge Even Danielsen, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL)
  • 11.30 - 12.10 – Gratis lunsj for påmeldte i hotellrestauranten
  • 12.15 - 12.35 – Utfordringer og løsninger ifølge forvaltningen ved Helene Weydahl Guttorm, Mattilsynet
  • 12.40-13.20 – Spørsmål og diskusjon
  • 13.20-13.30 – Oppsummering og avslutning

→ Her kan du laste ned programmet.

Det kan bli endringer i programmet.

null
Hvor
Scandic Alta
Når
11. November 2021, kl. 10.00 - 13.30