Disputas - Hvordan bakterien  listeria monocytogenes påvirkes av stress

18. januar disputerer Kristin Sæbø Pettersen ved Veterinærinstituttet med sin doktoravhandling «The effect of food chain stressors on Listeria monocytogenes» på NMBU Veterinærhøgskolen.

{{GALLERY}}

I sitt doktorgradsarbeidet har hun undersøkt hvordan bakterien Listeria monocytogenes blir påvirket av stressfaktorer som for eksempel vask og desinfeksjon i produksjonsforløpet i matkjeden og hvordan disse kan påvirke mattryggheten.

L. monocytogenes er en bakterie som kan gi listeriose hos mennesker. Dette er en sykdom som ofte er forårsaket av inntak av spiseklar mat som er forurenset med L. monocytogenes. For enkelte sårbare grupper av mennesker kan listeriose være svært alvorlig.

Målet for prosjektet har vært å avdekke ny kunnskap om hvordan visse stressfaktorer i denne bakteriens liv som den kan oppleve i produksjonsforløpet, både i selve maten og i miljøet kan påvirke bakteriens evne til overlevelse, vekst og til å gi sykdom. Prosjektet har fokusert på stress forårsaket av desinfeksjon, salt og bredspektret synlig lys med lav intensitet.

Sted for prøveforelesning og disputas:

Forelesningen blir digital ved NMBU Veterinærhøgskolen Campus Adamstuen. 

Evaluation committee:
1st opponent Dr. Pascal Piveteau, French National Institute for Agriculture, Food and Environment (INRAE), Rennes, France

2nd opponent Professor Mieke Uyttendaele, Ghent University, Ghent, Belgium

3rd opponent Associate Professor Mette Myrmel, NMBU

Hovedveileder: Marina Aspholm

Medveiledere: Taran Skjerdal, Veterinærinstituttet og Yngvild Wasteson, NMBU

Program:

10:00 – 10:45: Prøveforelesning: Eating processed foods: a good or a bad choice for a healthy diet? 

10:45 – 11:15: Pause 

11:15:     Disputas : «The effect of food chain stressors on Listeria monocytogenes»

Lenke til Zoom-rom:

https://nmbu.zoom.us/j/62627162581

Retningslinjer for å  å følge disputasen på zoom:

  • Vennligst skru av ditt kamera 
  • Dersom man har innsigelser Ex Auditorio vennligst bruk funksjonen "raise hand" før opponenten avsluttes sin disputas 
  • Det anbefales at du tester ditt utstyr før du kobler deg til  

For english see NMBUs nettpage:

 

null
Hvor
Ullevålsveien 72, Oslo
Når
18. January 2021, kl. 10.00 - 15.00