Disputas på mykotoksiner i fiskefôr og effekt på fiskehelse i Kenya

Fredag 10. februar disputerer Evalyn Wanjiru Mwihia for doktorgrad ved Veterinærhøyskolen ved NMBU med avhandlingen "Forekomst, risikofaktorer og kunnskap, holdninger og håndtering knyttet til mykotoksiner i fiskefôr og effekt på fiskehelse i Kenya". Forsker Gunnar Sundstøl Eriksen er hovedveileder.

Evalyn har gjort feltarbeid i Kenya, ELISA analyser for aflatoksin på Universitetet i Nairobi, patologiske snitt på Universitetet i Nairobi og NMBU, og kjemiske analyser av ca 40 mykotoksiner hos Veterinærinstituttet. Hun har også gjort kjemiske analyser av mykotoksiner i fiskefôr på laboratoriet til seksjon Kjemi og toksinologi på Veterinærinstituttet.

Engelsk tittel på oppgaven er: "Prevalence, levels, risk factors and knowledge, attitudes and practices associated with mycotoxins in fish feeds and their effect in fish in Kenya".

Tid og program 10. februar 2023:

  • 9:00: Prøveforelesning: “Emerging mycotoxins and their potential health effects on humans and farmed animals”.
  • 11:00: Disputas

Disputasen holdes i Auditorium Hippocampus, NMBU, Ås. Arrangementet er åpent, men det er også mulig å følge disputasen på Zoom. 

Zoomhttps://nmbu.zoom.us/j/64971085836?pwd=OWJkbWhWc0pEclBSVDRNZkxseEZXUT09
Passcode: 159882

Evaluation committee
First Opponent: Associate Professor Chiara Dall’Asta, University of Parma, Italy
Second Opponent: Dr. Marc Berntssen, Institute of Marine Research, Norway
Committee Coordinator: Associate Professor Trond M. Kortner, NMBU, Norway

Supervisors
Main supervisor: Dr. Gunnar Sundstøl Eriksen, Norwegian Veterinary Institute, Norway
Co-supervisor: Professor Jan Ludvig Lyche, NMBU, Norway
Co-supervisor: Professor Paul Gichohi Mbuthia, University of Nairobi, Kenya
Co-supervisor: Professor Joyce Maina, University of Nairobi, Kenya
Co-supervisor: Dr. James Gathumbi, University of Nairobi, Kenya

Hvor
Auditorium Hippocampus NMBU ÅS
Når
10. februar 2023, kl. 09.00 - 14.00