Disputas 25. februar: Håkon Kaspersen

Håkon Kaspersen har jobbet som stipendiat i seksjonen Forskning Mattrygghet og dyrehelse på prosjektet "Kinolonresistens til tross for lavt antibiotikaforbruk - mekanismer og mulige forebyggende tiltak (QREC-MAP)".{{GALLERY}}

Disputasen er for doktorgrad ved NMBU med avhandlingen "Quinolone resistant Escherichia coli from Norwegian livestock – A comparative genomics study".

Tid og program 25. februar:

09.15 Prøveforelesning:
"Food safety risks of using manure for growing crops: General aspects, pathogen spread and antimicrobial resistance transfer".

11.15 Disputas

Sted: Festsalen, hovedbygningen 3 etasje, NMBU Campus Adamstuen

---------------------------------------------------------------------------

Evaluation committee:

1st opponent Dr. Alison Mather, Quadram Institute Bioscience, United Kingdom
2nd opponent Dr. Cindy Dierikx, National Institute for Public Health and the Environment, The Netherlands
3rd opponent Professor Gjermund Gunnes, NMBU


Supervisors:

Main supervisor Dr. Karin Lagesen, Norwegian Veterinary Institute, Norway
Co-supervisor Dr. Roger Simm, Norwegian Veterinary Institute, Norway
Co-supervisor Professor Rune Henning Sørum, NMBU
Co-supervisor Dr. Anne Margrethe Urdahl, Norwegian Veterinary Institute, Norway
Co-supervisor Dr. Madelaine Norström, Norwegian Veterinary Institute, Norway

null
Hvor
Ullevålsveien 72, 0454 Oslo
Når
25. februar 2020, kl. 09.00 - 14.00