Beredskapskurs: Krevende situasjoner hos produksjonsdyr

Vegrer du deg for å foreta en feltobduksjon? Ønsker du å bli flinkere til å takle vanskelige situasjoner der du lurer på hva du skal gjøre, og hvem du skal kontakte. Veterinærinstituttet arrangerer et kurs som har som mål å hjelpe deltakerne til å bli sikre i sin beredskapsrolle. Trening på en obduksjonssal er inkludert i dette kurset.

Kurset som holdes 20. – 21. november 2019 (onsdag til torsdag) ved Veterinærinstituttet Sandnes er rettet mot praktiserende veterinærer og ansatte i Mattilsynet. De privatpraktiserende veterinærene er sammen med bøndene de viktigste aktørene innen beredskapen for å oppdage og oppklare alvorlige og nye sykdommer hos produksjonsdyrene våre. Inspektørene i Mattilsynet er også særdeles viktige brikker i beredskapen og bør ha god kjennskap til alvorlige dyresykdommer og hva som skal gjøres i felt ved mistanke om slike.

Målet med kurset er å øke kompetansen innen diagnostiske kriterier for viktige sykdommer, vurdering av organfunn ved obduksjon for målrettet prøveuttak og innsendelse, kadaverhåndtering mm. Planen er at dette kurset blir holdt minst en gang årlig, der det er tilgang til et obduksjonsrom (Sandnes, Ås, Tromsø evt. andre steder).

Teori og praktisk trening

En feltobduksjon kan styrke mistanken om en alvorlig smittsom sykdom, men kan også avdekke dødsårsak, eller gi informasjon viktig for forebygging og behandling. Kurset vil kombinere teori og praktisk trening, samt gi praktiserende veterinærer, inspektører og Veterinærinstituttets medarbeidere mulighet for utveksling av erfaring og til å bli bedre kjent.

Deltakere vil møte erfarne fagfolk som er trent i å takle vanskelige situasjoner, når det gjelder besetningsproblemer, ukjente/nye sykdommer og å håndtere meldepliktige sykdommer. Inkludert i kurset er lunsj og kaffe for to dager, undervisning og forbruksmateriell. Det er ingen deltakeravgift, men reisekostnader og evt. fellesmiddag den 20.nov. dekkes av deltaker.

Her kan du se detaljert program.

For nærmere opplysninger send epost til vis@vetinst.no, eller ring 90657238 / 99779327.

null
Hvor
Kyrkjevegen 334, Sandnes
Når
20. november 2019 kl. 10.15 - 21. november 2019 kl. 15.15