Christin Plassen

Senioringeniør, Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

  • Kvalitetsansvarlig på seksjonen.
  • Analyse av Rotenon (gyrobekjempelse).
  • Analyse av Radioaktivitet (Cs-137) i fôr og næringsmidler.
  • Arbeid på forskningsprosjekter med gelelektroforese, Westernblot, ELISA og har kunnskap om noen molekylære analyseteknikker.
  • Tillitsvalgt i NITO.
Fagområder
Fôrtrygghet, Immunologi, Mattrygghet
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

ALLERVACC - Ny type vaksine mot matallergi

Hovedmålet med prosjektet er en godt karakterisert og patentert ALLERVACC allergivaksine, som kan videreformidles til en passende kommersiell bedrift, eller kan danne grunnlag for en ny norsk biotechbedrift.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Immunologi, Matallergi, Molekylærbiologi, Vaksinologi