Christin Plassen

Overingeniør, Forskning kjemi og toksinologi

Presentasjon

Tillitsvalgt i NITO
Fagområder
Fôrtrygghet, Immunologi
Mobilnr
+47 48292105
E-post
christin.plassen@vetinst.no

Forskningsprosjekter

ALLERVACC - Ny type vaksine mot matallergi

Hovedmålet med prosjektet er en godt karakterisert og patentert ALLERVACC allergivaksine, som kan videreformidles til en passende kommersiell bedrift, eller kan danne grunnlag for en ny norsk biotechbedrift.
Prosjektperiode
2013 - 2016
Område
Immunologi, Matallergi, Molekylærbiologi, Vaksinologi