Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Ny faglig vurdering av Psoroptes ovis

Nyhet

Psoroptes ovis er til nå påvist i til sammen 12 norske kameldyr-besetninger. På grunnlag av de siste to åras undersøkelser vurderes skabbmidden å forekomme i minst 10 prosent av besetningene. Smittefaren til småfe vurderes å være mindre enn tidligere fryktet.

MRSA påvist i svinebesetninger i Vestfold

Nyhet

Veterinærinstituttet har varslet Mattilsynet om funn av MRSA-bakterier i prøver fra en svinebesetning i Vestfold. Svinebesetningen ble testet i overvåkings- og kontrollprogrammet for MRSA i svinebesetninger, og påvisningen i Vestfold er den første påvisningen i overvåknings- og kontrollprogrammet for MRSA i 2017. 

Årsrapport 2016

Nyhet

Årsrapport 2016 dokumenterer et begivenhetsrikt og interessant år for Veterinærinstituttet. Faglig sett var skrantesjuke eller Chronic Wasting Disease (CWD) en stor nyhet.

Notis