Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Veterinærinstituttet arrangerer workshop i Brussel om hylletid av mat

Arrangement

-Hylletida til matvarer må vera kort nok til å hindre sjukdom og lang nok til at maten kan seljast med så lite svinn som mogeleg. Det er matprodusentane som har ansvar for å bestemme hylletida på eigne varer. Avveging av omsyn til mattryggleik, kvalitet og logistikk er komplisert, seier forsker Taran Skjerdal, som skal holde fleire foredrag i Brussel, og viser til den stadig pågåande debatten om «haldbar til» og «best før» merking av matvarer.

Produksjonshygiene i matindustrien

Arrangement

Flere av Veterinærinstituttets forskere holder foredrag på TeMa-dagen som Teknologisk Matforum inviterer til på P-Hotels i Oslo onsdag 8. mars. Bakteriebekjempelse, renhold og tryggere matproduksjon er tema denne dagen. 

Notis