Jubileum: Les om Veterinærinstituttets virke i 125 år i det nye Magasinet Èn helse

Nyheter og arrangementer

EFSA rapport om skrantesjuke

Nyhet

En rapport fra EFSA om skrantesjuke foreslår etablering av et nytt overvåknings- og kontrollprogram for sjukdommen i Europa.

Ulvetispe fra Julussa-reviret er obdusert

Nyhet

Det kan ikke utelukkes at ulven som ble funnet død bak hoppbakken på Rena i Hedmark i september 2016, var skutt. Ulvetispa kom fra Julussa-reviret og hun er kjent fra tidligere.

Nye oppdrettsarter gir nye sykdomsutfordringer

Nyhet

Bruk av rensefisk i bekjempelse av lakselus har økt fra knapt 700 000 i 2006 og til 26,5 millioner i 2015. Det er ingen overraskelse at dette har ført til problemer med sykdom og velferd hos rensefiskene. Dette er tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk fiskeoppdrett i januar.

Notis