Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Norge tjener på å hindre antibiotikaresistens blant svin

Nyhet

-Våre beregninger viser at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt for folkehelsa å hindre etablering av antibiotikaresistente bakterier (LA-MRSA) blant norske svin, sier Madelaine Norström ved Veterinærinstituttet. I dag presenteres en ny rapport om Norges kamp for å unngå resistente bakterier fra dyr til folk.

Bioinformatikk – en nøkkel til bedre mat- og bioproduksjon

Fagseminar

Hva er bioinformatikk og hvordan kan dette brukes til å bedre mat- og bioproduksjon? Under Forskningsdagene 29. september blir det arrangert et halvdagsseminar «Bioinformatikk – en nøkkel til bedre matproduksjon».

Notis