Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Gudmund Holstad slutter som direktør ved Veterinærinstituttet

Nyhet

Administrerende direktør for Veterinærinstituttet, Gudmund Holstad, meddelte sine medarbeidere i dag at han går av. Han er blitt enig med styret for Veterinærinstituttet om å gå over i en annen vitenskapelig stilling ved instituttet.

AquaEpi I - 2016

Fagseminar

Welcome to the first global conference in Aquatic Animal Epidemiology, Oslo, Norway, September 20th - 22nd, 2016

Kunstplan for Campus Ås er klart

Nyhet

Statens fagorgan for kunst i offentlige rom (KORO) har presentert den godkjente planen for utsmykning av samlokaliseringsprosjektets og det nye Veterinærbyggets ute- og inneområder.

Notis