Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Symposium innen veterinærepidemiologi

Arrangement

Veterinærinstituttet og NMBU Adamstua inviterer til symposium innen veterinærepidemiologi i fellesauditoriet på Adamstua torsdag 11. mai klokken 9:00 – 15:30.

Varierende fiskevelferd i avlusersystem

Nyhet

Veterinærinstituttet har testet velferd hos fisk samt avlusingseffekt ved mekanisk avlusning i et FLS-avlusersystem. Testen viser at fiskevelferden er varierende, men vurderes å være innenfor det akseptable under visse forutsetninger.

Gode resultater for MRSA overvåkingen i 2016

Nyhet

Overvåkingen av MRSA hos dyr i Norge i 2016, viste en svært lav forekomst av MRSA. Det ble kun påvist MRSA i en svinebesetning, og ikke i noen av prøvene fra mink som ble undersøkt.

Notis