Veterinærinstituttet fylte125 år onsdag 12. oktober og inviterte til jubileumsseminar og feiring

Nyheter og arrangementer

Riksrevisjonens merknader

Nyhet

-Vi tar det meget alvorlig at Riksrevisjonen finner å ikke kunne uttale seg om regnskapet til Veterinærinstituttet. Vi håper samtidig at det omfattende arbeidet som er gjort i 2015 og 2016 - og som fortsatt pågår - ved instituttet for å forbedre økonomimodell og internkontroll vil lykkes, sier konstituert adm. dir. Merete Hofshagen i en kommentar til Riksrevisjonens merknader til Veterinærinstituttet i Dokument 1 (2016-2017).

125-årsjubileet - Bidrar utanfor Noregs grenser

Nyhet med video

- Bidraga frå Veterinærinstituttet når utanfor Noregs grenser. EU-kommisjonen er imponert over arbeidet. Det syner at vi i Noreg både kommuniserer at vi har kontroll og at vi faktisk har kontroll med skrantesjuka CWD.

Med én helse i fokus i 125 år

Nyhet

Onsdag 12. oktober innleder Landbruks- og Matminister, Jon Georg Dale, åpningen av jubileumsmarkeringen på et seminar i Veterinærinstituttets lokaler på Adamstuen i Oslo.

Notis