Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Bioinformatisk prosedyre på plass for analyse av bakteriers arvestoff

Nyhet

Forskere ved Veterinærinstituttet har etablert en bioinformatisk prosedyre for å analysere hele bakterienes arvestoff. Prosedyren kan blant annet brukes til å undersøke og identifisere antibiotikaresistens og sykdomsfremkallende egenskaper, samt å undersøke bakterienes slektskap.

Nye beregninger av lakselusas konsekvenser for villaksen

Nyhet

I en foreløpig rapport beregner Veterinærinstituttet at lakselus fra oppdrettsanlegg har «lav» betydning for dødelighet hos utvandrende villaks i syv av landets 13 produksjonsområder. Produksjonsområdet som strekker seg fra Karmøy til Sotra kommer ut med moderat/høy påvirkning, mens øvrige områder har moderat/lav påvirkning.

Veterinærinstituttet skal bidra til bedre akvakultur i Middelhavet

Nyhet

Instituttets eksperter med kompetanse innen epidemiologi skal delta i H2020-prosjektet MedAId, et fireårig forskningsprosjekt som har som formål å forbedre fiskeproduksjonen i Middelhavet. Prosjektet samler de beste akvakultureksperter fra over 30 organisasjoner fra 12 land.

Notis