Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Frokostmøte om Fiskehelserapporten 2016

Arrangement

Veterinærinstituttet inviterer til frokostmøte med lansering av Fiskehelserapporten 2016 mandag 6. mars 2017 klokken 08.00 på Adamstuen i Oslo.

Ny kunnskap om «epiteliocystis» hos laks

Nyhet

Mange ulike mikroorganismer kan påvises ved gjellesykdom hos laks. «Epiteliocyster» er innkasplede bakteriekolonier i gjellenes overfalteveller og er vanlig å finne hos laks med gjelleproblemer. Dette er tema i Veterinærinstituttets månedlige artikkel i Norsk fiskeoppdrett i februar.

Notis