Vi arbeider for én helse og bekjemper trusler mot mennesker, dyr og miljø.

Nyheter og arrangementer

Andre gangs rotenonbehandling av Skibotn i Troms

Nyhet

23. august starter Veterinærinstituttet opp med hovedbehandlingen av vassdrag i Skibotnregionen for å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Dette er avsluttende behandling av behandlingen som ble startet opp på samme tid i fjor.

Kurs i uttak av hjerneprøver

Nyhet med video

Veterinærinstituttet og Mattilsynet arrangerer et kurs på Gardermoen 25. august 2016 i prøvetaking for prionsjukdommer hos ville og tamme drøvtyggere. Kurset holdes i forbindelse med overvåkingsprogram av prionsjukdommer hos disse dyrene.

Notis