Håkon Kaspersen

Stipendiat, Forskning Mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Molekylærbiologi
Mobilnr
+47 41620511
Tlf
+47 48217560
E-post
hakon.kaspersen@vetinst.no

Håkon er ansatt som Stipendiat på prosjektet "Kinolonresistens til tross for lavt antibiotikaforbruk - mekanismer og mulige forebyggende tiltak (QREC-MAP)".
Håkon har tidligere jobbet på Avdeling for Medisinsk Mikrobiologi ved Stavanger Universitetssykehus, og skrev også sin masteroppgave der, med tittelen: "Molekylær karakterisering av ESBL-produserende Klebsiella pneumoniae fra Stavangerregionen mellom 2003 - 2012".

Faglig bakgrunn

Mastergrad - Biologisk Kjemi og Bioteknologi (UiS)

Forskningsprosjekter

QREC-MaP - Quinolone resistance despite low antimicrobial usage – mechanisms and possible preventive measures

It is well known that usage of antimicrobials promotes the development and spread of resistance. In addition to resistance driven by antimicrobial usage, development and dissemination of antimicrobial resistance can occur through other mechanisms that are currently unidentified or otherwise poorly characterized or understood.
Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser