Håkon Kaspersen

Postdoktor, Forskning Mattrygghet og dyrehelse

Fagområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Bioinformatikk, Molekylærbiologi
Mobilnr
+47 48217560
Tlf
+47 41620511
E-post
Hakon.Kaspersen@vetinst.no

Klebsiella pneumoniae – en sentral aktør i den globale spredningen av
antibiotikaresistens og målbakterie for nyskapende diagnostikk, overvåkning
og alternativ behandling (KLEB-GAP).

Klebsiella pneumoniae – a key driver in the global spread of
antimicrobial resistance and a target for new approaches in
diagnostics, surveillance and alternative therapeutics (KLEB-GAP).

Faglig bakgrunn

Mastergrad - Biologisk Kjemi og Bioteknologi (UiS)

Forskningsprosjekter

RADAR - Risiko og sykdomsregnskap for antibiotikaresistens

Prosjektet skal utforske og utvikle et nytt integrativt rammeverk for risikovurdering av antibiotikaresistens i forhold til smittekilderegnskap, risikofaktorer og helseeffekter. Prosjektet vil frembringe kunnskap om betydningen av helseeffekter av antibiotikaresistens som kan spres via matkjeden i relasjon til antibiotikaresistens som oppstår ved behandling av mennesker. Slik kunnskap er viktig for å sette målrettede tiltak. Videre vil deling og utvikling av modeller bidra til en økt kunnskap rundt modellering.

Prosjektperiode
2018 - 2020
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, Zoonoser

QREC-MaP - Quinolone resistance despite low antimicrobial usage – mechanisms and possible preventive measures

It is well known that usage of antimicrobials promotes the development and spread of resistance. In addition to resistance driven by antimicrobial usage, development and dissemination of antimicrobial resistance can occur through other mechanisms that are currently unidentified or otherwise poorly characterized or understood.
Prosjektperiode
2016 - 2019
Område
Antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Epidemiologi, Risikovurdering, Statistikk, ZoonoserAntibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Zoonoser