Håkon Kaspersen

Postdoktor, Forskning mattrygghet og dyrehelse

Presentasjon

PhD i Bioinformatikk og antibiotikaresistens i Escherichia coli.

Fagområder
Antibiotikaforbruk og antibiotikaresistens, Bioinformatikk, Dyrevelferd
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

KLEB-GAP - Klebsiella pneumoniae, en sentral aktør i den globale spredningen av antibiotikaresistens og målbakterie for nyskapende diagnostikk, overvåkning og alternativ behandling

Prosjektet skal kartlegge forekomst av og genetisk slektskap mellom Klebsiella i et én-helse perspektiv for å forstå betydningen av forskjellige reservoar i spredningen av antibiotikaresistente sykdomsfremkallende Klebsiella, utvikle innovative overvåkingsmetoder, og utforske bruken av bakteriofager som behandling for multiresistente Klebsiella.

Prosjektperiode
2019 - 2023
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi

KLEB-GAP - Klebsiella pneumoniae, a key driver in the global spread of antimicrobial resistance and a target for new approaches in diagnostics, surveillance and alternative therapeutics

The project will explore Klebsiella pneumoniae (Kp)-reservoirs using a first-in-kind One Health approach to develop new AMR diagnostics, innovative surveillance methods, and evaluate bacteriophages as treatment against multidrugresistant-Kp.

Prosjektperiode
2019 - 2023
Område
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Molekylærbiologi