Om Reinhelsetjenesten

I forbindelse med reindriftsforhandlingene i 2021/22 ble det satt av midler til opprettelse av en helsetjeneste for rein. I første omgang er det etablert et 3-årig pilotprosjekt som er lagt til Veterinærinstituttet i Tromsø. Prosjektet har etablert en styringsgruppe bestående av Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund med Landbruksdirektoratet som sekretariat.

Formålet er å styrke kunnskapen om god dyrehelse og dyrevelferd i reindriften og blant veterinærer. Forebyggende helsearbeid, smitteberedskap, sykdomskontroll og rådgivning vil være de viktigste virkemidlene. Målgruppen er reindriftsutøvere og veterinærer.

Torill redigert 1.jpg

Torill Mørk

Faglig leder, Veterinær

Ingebjørg klippet.jpg

Ingebjørg H. Nymo

Veterinær

Rebecca edited.jpg

Rebecca Davidson

Veterinær

Profil.jpg

Line Olsen

Veterinær

Kontakt oss

Vi kan bli kontaktet anonymt og vi har taushetsplikt.

Besøk oss

  • Adresse: Holtvegen 66, 9016 Tromsø

Reinen i logoen er fra en av helleristningene som kan sees på Alta Museum, fotograf Knut Helskog/Norges Arktiske Universitetsmuseum. Enkelte illustrasjoner i websiden er laget med bruk av BioRender.com. Fotografiene ellers er tatt av Ingebjørg H. Nymo og Rebecca Davidson.