Reinhelsekurs for deg som driver med rein og for veterinærer

I første omgang skal kurs for reindriftsutøvere prioriteres. Vi planlegger å holde kurs i alle reinbeiteområdene i løpet av 2022 og 2023. Kursinnholdet vil tilpasses etter ønsker og behov. Webinarer kan også være aktuelt.

Kurs for veterinærer er planlagt fra 2023. Disse skal arrangeres ved Veterinærinstituttet i Tromsø. Kursene til veterinærer skal også formidle kunnskap om reindriftssamisk kultur.