Reinhelsekurs for deg som driver med rein og for veterinærer

I første omgang skal kurs for reindriftsutøvere prioriteres. Vi planlegger å holde kurs i alle reinbeiteområdene i løpet av 2022 og 2023. Kursinnholdet vil tilpasses etter ønsker og behov. Webinarer kan også være aktuelt.

Kurs for veterinærer er planlagt fra 2023. Disse skal arrangeres ved Veterinærinstituttet i Tromsø. Kursene til veterinærer skal også formidle kunnskap om reindriftssamisk kultur.

 • Webinar for reineiere om en ny sykdom rundt øyne onsdag 16. november 19:30-20:20 via Teams

  Det er nylig påvist en "ny" sykdom hos rein som gir sår rundt øyne og kjønnsorganene. Dette er blitt påvist på rein både i Sverige og Norge.

  Sámiid Riikkasearvi (SSR) invitere til et webinar om denne nye sykdom hos rein. Webinaret er kostnadsfritt, men påmelding kreves.

  Lenken til mer informasjon og påmelding finnes her: Info og påmelding ögonwebbinarium 16/11

 • Webinar for reineiere om CWD (skrantesjuke) 27. oktober 2022

  CWD ble påvist for første gang hos villrein og elg i Norge i 2016 og hos hjort i 2017. CWD er en prionsykdom som finnes i ulike varianter. Atypisk CWD har blitt påvist på elg og hjort i Sverige, Norge og Finland. Den atypiske varianten oppstår spontant spesielt hos eldre dyr og regnes ikke som smittsom. Den smittsomme varianten av CWD er fram til i dag bare påvist på villrein på Nordfjella og Hardangervidda. En mistanke om smittsom CWD i reindrifta på norsk side fikk for noen uker siden stor oppmerksomhet i media før endelig analyse av prøvene viste seg å være negativ. 

  Sámiid Riikkasearvi, SSR (Sverige) og Reinhelsetjenesten (Norge) holder et webinar på kveldstid om CWD. Webinaret retter seg til reineiere på både norsk og svensk side. I løpet av kvelden går vi blant annet gjennom: 

  • CWD – hva er en prionsykdom og hvordan smitter den? 
  • Status på overvåkning av sykdommen på norsk side. 
  • Hvem gjør hva i forbindelse med CWD? Hvilke parter/myndigheter arbeider med CWD i de ulike landene og hvordan ser arbeidsfordelingen ut? 
  • Erfaringer fra det mistenkte tilfellet av CWD som senere ble avkreftet for noen uker siden. 
  • Diskusjon om planlagt arbeid med beredskapsplaner på svensk og norsk side. Er det behov for en felles beredskapsplan?

  Forelesningene er på norsk og svensk og det vil være gode muligheter for å spørre spørsmål både underveis og etterpå.

  Skriv gjerne i påmeldingen om dere har spesifikke spørsmål som dere vil vi skal svare på i løpet av kvelden. 

  Torsdag 27 oktober kl. 19.00 - 20.30 via Teams.

  Frist for påmelding: onsdag 26 oktober. Lenke til møtet sendes ut senest i løpet av dagen den 27/10. 

  Meld deg på her: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6MTbd1uXZ0W96sb44XKAKL6w8OmcVk1Knz0ecDGKsWdUNEU2N0VIQjZLVDVKQzM5SlZOT0JBNkJYSiQlQCN0PWcu