Reinhelsekurs for deg som driver med rein og for veterinærer

I første omgang ble kurs for reindriftsutøvere prioritert. Vi har til nå holdt kurs i flere reinbeiteområdene i løpet av 2022 og 2023, og skal holde kurs i de resterende reinbeiteområder i 2024.

Reinhelsetjenesten holdt flere webinarer i samarbeid med svensk helsetjenesten for rein og vi har også hold kurs og webinar for veterinærer i 2023 ved Veterinærinstittutet i Tromsø. Her ble kunnskap om reindriftssamisk kultur formidlet fra en representant fra næringen. Flere kurs og webinarer planlegges for 2024 både for reindriftsutøvere og veterinærer. Kursinnholdet blir tilpasset etter ønsker og behov.

 • Webinar om ny sykdom hos rein 29. januar 2024

  Kveldswebinar for reineiere om årsaken til at rein får sår rundt øynene

  Mandag 29. januar kl.19.00-19.45

  Påmelding senest 29/1/24 kl. 16.00

  Lenke til møtet sendes til din oppgitte e-postadresse seneste kl. 17.00 samme dag som møtet.

  Når du melder deg på SSRs møter så innebærer dette at SSR behandler dine personopplysninger.

  For å lese mer om dette, se her: https://www.sapmi.se/om-ssr/gdpr

  I webinaret presenteres resultater fra et prosjekt der Reinhelsetjenesten/Veterinærinstituttet i Norge og SSR`s Renhälsovård i Sverige prøvetok flere rein sist førjulsvinter. Fokuset var å finne hva som er årsaken til at rein får sår rundt øynene.

  Foredragsholdere er veterinær Ingebjørg H. Nymo fra Reinhelsetjenesten i Norge/Veterinærinstituttet og veterinær Ulrika Rockström fra Gård & Djurhälsan i Sverige.

 • Kurs i reinhelse for veterinærer 17. november 2023

  Fredag 17. november 2023 kl. 09.00-16.00 arrangerer Reinhelsetjenesten kurs for veterinærer som jobber med rein i sin praksis eller har interesse for rein. Det vil være foredrag fra Reinhelsetjenestens veterinærer og fra reindriftsnæringen. På slutten av dagen blir det en praktisk gjennomgang med obduksjon av rein, inkl. prøvetaking.

  Klikk her for program for kurset og info om påmelding

 • Seminar for reindriftsutøvere i Øst-Finnmark 23. august 2023 (påmeldingsfrist 21. august 2023)

  Seminaret holdes på Tana Hotel og Camping i Tana bru 23. august kl. 09:30-17.

  Temaet for seminaret vil være sykdom i forbindelse med fôring og tilskudd ved tap av rein ved uhell og sykdom. I tillegg vil vi gå gjennom obduksjon og undersøkelser vi gjør i forbindelse med sykdomsutbrudd. Til sist vil det bli diskusjon omkring hvordan man kan kartlegge og formidle tradisjonell kunnskap.

  Påmelding må gjøres innen 21. august ved e-post til post@reinhelsetjenesten.no eller telefon/SMS til 91858775. Reinhelsetjenesten dekker lunsj, men deltagere må selv dekke evt. utgifter til reise og opphold.

  Seminaret vil kun være tilgjengelig for reineiere/-utøvere eller andre med direkte tilknytning til reindrift. Deltakerbevis utstedes etter seminaret.

   

  Velkommen!

 • Webinar om reinens parasitter 20. juni 2023

  Tirsdag 20. juni kl. 09.00-10.00 inviterer Reinhelsetjenesten til webinar om reinens parasitter. Vi vil gå gjennom de vanligste parasitter på rein og hvordan disse kan forebygges evt. behandles. Webinaret er åpent for alle, men det er krav om påmelding. 

  Webinaret er rettet mot veterinærer med interesse for reinhelse.

  Program

  Det vil bli presentasjon av Reinhelsetjenesten og arbeidet de gjør. Deretter tar vi for oss vanlige parasittinfestasjoner hos rein og fortelle litt om både forebygging og behandling. Det vil være åpent for spørsmål, diskusjoner og innspill.

  → Meld deg på webinaret her.

  Webinaret vil foregå på TEAMS. Lenke vil bli sendt til alle påmeldte. 

 • Seminar for reindriftsutøvere i Finnmark 29. mars 2023

  Seminaret holdes på Samisk høgskole (Diehtosiida) i Kautokeino 29. mars kl. 09:30-17.

  Temaet for seminaret vil være sykdom i forbindelse med fôring og inkluderer en praktisk del med obduksjon og prøvetaking. Ta gjerne med eget reinkadaver for undersøkelse. I tillegg vil det bli diskusjon omkring hvordan man kan kartlegge og formidle tradisjonell kunnskap.

  Påmelding må gjøres innen 23. mars ved e-post til post@reinhelsetjenesten.no eller telefon/SMS til 91858775. Reinhelsetjenesten dekker lunsj, men deltagere må selv dekke evt. utgifter til reise og opphold.

  Seminaret vil kun være tilgjengelig for reineiere/-utøvere eller andre med direkte tilknytning til reindrift.

  Velkommen!

 • Seminar for reindriftsutøvere i Nordland 22. februar 2023

  Reinhelsetjenesten holder seminar for reindriftsutøvere i Hattfjelldal 22. februar 2023. Temaet for seminaret vil være erfaringer fra sykdomsutbrudd og inkluderer også en praktisk del med obduksjon og prøvetaking. Deltagerne kan gjerne ta med egne kadaver for undersøkelse. I tillegg vil det bli diskusjon omkring hvordan man kan kartlegge og formidle tradisjonell kunnskap.


  Kurset vil holdes på Sitji Jargne-samisk språk og kultursenter i Hattfjelldal 22. februar kl. 09-16.


  Påmelding må gjøres innen 15. februar til de som vil ha hotelrom, de som bor privat kan melde seg på innen 19. februar (påmeldingsfrist er nå utgått). Det er reservert hotellrom ved Hattfjelldal hotell. Påmelding gjøres ved e-post til post@reinhelsetjenesten.no eller telefon/sms til 48507006. Deltagere må dekke utgifter til reise og opphold selv.

  Flere seminarer er planlagt senere i 2023 for reindriftsutøvere fra andre områder.

 • Webinar for reineiere om en ny sykdom rundt øyne onsdag 16. november 19:30-20:20 via Teams

  Det er nylig påvist en "ny" sykdom hos rein som gir sår rundt øyne og kjønnsorganene. Dette er blitt påvist på rein både i Sverige og Norge.

  Sámiid Riikkasearvi (SSR) invitere til et webinar om denne nye sykdom hos rein. Webinaret er kostnadsfritt, men påmelding kreves.

  Lenken til mer informasjon og påmelding finnes her: Info og påmelding ögonwebbinarium 16/11

 • Webinar for reineiere om CWD (skrantesjuke) 27. oktober 2022

  CWD ble påvist for første gang hos villrein og elg i Norge i 2016 og hos hjort i 2017. CWD er en prionsykdom som finnes i ulike varianter. Atypisk CWD har blitt påvist på elg og hjort i Sverige, Norge og Finland. Den atypiske varianten oppstår spontant spesielt hos eldre dyr og regnes ikke som smittsom. Den smittsomme varianten av CWD er fram til i dag bare påvist på villrein på Nordfjella og Hardangervidda. En mistanke om smittsom CWD i reindrifta på norsk side fikk for noen uker siden stor oppmerksomhet i media før endelig analyse av prøvene viste seg å være negativ. 

  Sámiid Riikkasearvi, SSR (Sverige) og Reinhelsetjenesten (Norge) holder et webinar på kveldstid om CWD. Webinaret retter seg til reineiere på både norsk og svensk side. I løpet av kvelden går vi blant annet gjennom: 

  • CWD – hva er en prionsykdom og hvordan smitter den? 
  • Status på overvåkning av sykdommen på norsk side. 
  • Hvem gjør hva i forbindelse med CWD? Hvilke parter/myndigheter arbeider med CWD i de ulike landene og hvordan ser arbeidsfordelingen ut? 
  • Erfaringer fra det mistenkte tilfellet av CWD som senere ble avkreftet for noen uker siden. 
  • Diskusjon om planlagt arbeid med beredskapsplaner på svensk og norsk side. Er det behov for en felles beredskapsplan?

  Forelesningene er på norsk og svensk og det vil være gode muligheter for å spørre spørsmål både underveis og etterpå.

  Skriv gjerne i påmeldingen om dere har spesifikke spørsmål som dere vil vi skal svare på i løpet av kvelden. 

  Torsdag 27 oktober kl. 19.00 - 20.30 via Teams.

  Frist for påmelding: onsdag 26 oktober. Lenke til møtet sendes ut senest i løpet av dagen den 27/10. 

  Meld deg på her: https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=6MTbd1uXZ0W96sb44XKAKL6w8OmcVk1Knz0ecDGKsWdUNEU2N0VIQjZLVDVKQzM5SlZOT0JBNkJYSiQlQCN0PWcu