Blodforgiftning/ lungebetennelse

Bakterien Pasteurella multocida finnes sannsynligvis normalt i luftveiene hos friske rein, men kan gi både blodforgiftning og lungebetennelse når reinen svekkes av andre årsaker.

Sykdomstegn

Det er ofte yngre dyr som blir syke og dødeligheten er høy. Ved blodforgiftning (spredning av bakterier i blodet) blir reinen oftest funnet død uten at det er observert sykdom i forkant. Ved obduksjon ser en generelle tegn på blodforgiftning: stor, blodfylt milt og lever, punktformige blødninger på hinnene som kler organer og innsiden av bryst- og bukhulen og ofte væske i brysthule. Ved lungebetennelse blir dyret oftest funnet dødt, men noen ganger kan man se dyr som puster tungt, hoster, har neseflod og er slappe. Hos døde dyr kan man finne at deler av lungene er faste og mørke, og kan være dekket med fibrin (Bilde 1).

Bilde 1 (Mørk).jpg
Bilde 1 Faste, mørke lunger. Fibrintråder sees på overflaten (Foto: T. Mørk).

Smittestoff og smitteveier

Bakterien Pasteurella multocida finnes sannsynligvis normalt i luftveiene hos friske rein. Bakterien oppformeres og skilles ut via luftveiene ved stress, som f. eks. flytting, varmt vær, insekter, lungeorm, transport eller andre sykdommer. Smitte mellom rein skjer via hoste eller direkte kontakt mellom dyr.

Prøvetaking

Diagnosen bekreftes ved påvisning av bakteriene fra luftveier eller indre organer. Svaber fra luftveier hos levende dyr eller organer/svaber fra organer fra døde dyr kan sendes til Reinhelsetjenesten for undersøkelse.

Behandling

Sykdommene kan behandles med antibiotika men dette er ikke alltid vellykket. Dyret kan også trenge annen behandling eller oppfølgning tilpasset sykdomsbildet. På grunn av den raske sykdomsutviklingen er det avgjørende å starte behandling tidlig. Dette kan være aktuelt for å redde enkeltdyr.

Sykdommen har høy dødelighet hvis den ikke behandles.

Forebygging

Redusere stress. Unngå for høy dyretetthet. Isolere syke dyr. Hindre kontakt med andre flokker under sykdomsutbrudd. Fjerne døde dyr.

Erstatning

Det er mulig å søke Landbruksdirektoratet om erstatning ved omfattende tap av dyr til sykdomsutbrudd. Søknadskravene er beskrevet i Forskrift for Reindriftens Utviklingsfond, kapittel 2. For mer informasjon om hvordan dette har blitt gjort ved hjernemarkutbrudd se artikkel i Reindriftsnytt 2020, nr. 2, side 18-23.

Mer informasjon

Mer informasjon om smittsom blodforgiftning/lungebetennelse hos rein finnes her eller i rapporten Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer.

Har du spørsmål om blodforgiftning/lungebetennelse eller annen sykdom på rein, ta gjerne kontakt med Reinhelsetjenesten på telefon 48 50 70 06 eller e-post: post@reinhelsetjenesten.no.