Contact us

 


Contact information all offices

 • Ås

  Telephone: +47 23 21 60 00
  E-mail: postmottak@vetinst.no
  Postal address: Pb 64, N-1431 Ås
  Street address: Arboretveien 57, 1433 Ås
  Visiting address: Elizabeth Stephansens vei 1, 1433 Ås 
  Opening hours: Mon - Fri 08.00–15.00

 • Bergen

  Telephone: +47 91 85 88 66
  E-mail: postmottak@vetinst.no
  Postal address: Thormøhlens gate 53C, 5006 Bergen
  Visiting address: Thormøhlens gate 53C, 3. etasje, 5006 Bergen
  Opening hours: Mon - Fri 08.00–15.00

 • Trondheim

  Section for Fish Health Trondheim

  Telephone: +47 45 87 18 83
  E-mail: postmottak@vetinst.no

  Section for Environmental Restoration and Management

  Telephone: +47 73 58 07 69
  E-mail: postmottak@vetinst.no

  Address for both sections

  Postal address: Pb 64, N-1431 Ås
  Visiting adress: Elizabeth Stephansens vei 1, 1433 Ås 
  Opening hours: Mon - Fri 08.00–15.00

 • Tromsø

  Telephone: +47 77 61 92 30
  E-mail: postmottak@vetinst.no
  Postal address: Veterinærinstituttet Tromsø, Postboks 2284, 9269 Tromsø
  Visitng address: Holtveien 66, 9016 Tromsø
  Opening hours: Mon - Fri 08.00–15.00

 • Harstad

  Telephone: +47 23 21 60 00
  E-mail: postmottak@vetinst.no
  Postal address: Veterinærinstituttet Harstad, 9480 Harstad
  Visiting address: Havnegata 4, 9404 Harstad
  Opening hours: Mon - Fri 08.00–15.00

 • Sandnes

  Telephone: +47 23 21 60 00
  E-mail: postmottak@vetinst.no
  Postal address: Veterinærinstituttet Sandnes, Pb 295, 4302 Sandnes
  Visiting address: Svebastadveien 112, 4325 Sandnes
  Opening hours: Mon - Fri 08.00–15.00