Når kalven mister mor

Du kan prøve å gi kommersiell melkeerstatning til kalven. Reinhelsetjenesten har fått tips om hvordan dette kan gjøres, men det fins helt sikkert andre erfaringer og løsninger. Gi oss gjerne tilbakemelding om deres erfaringer med flaskefôring av kalv.

Flaskefôring med melkeerstatning

Metoden Reinhelsetjenesten har hørt om er basert på melkeerstatning til sau. Melkeblandingen lages (se oppskrift under) og kan deretter brukes i noen dager så fremt en oppbevarer den i en beholder med lokk i kjøleskapet og visper den opp før hvert måltid.

Ved flaskefôring er det viktig at melkeblandingen varmes opp til kroppstemperatur, ellers kan det være vanskelig å få kalven til å drikke. Oppvarmingen kan gjøres ved at en legger flasken med melkeblandingen i lunkent vann, likedan som det gjøres til spebarn. Noen ganger kan det være nyttig å prøve ulike smokker hvis kalven ikke vil drikke.

Gi ca. 15-30 mL i begynnelsen og øk mengden langsomt. Det vil være forskjellig fra kalv til kalv hvor mye de trenger. Man må flaskefôre minst 5 ganger per døgn til de er minst 1,5 måneder gamle. Deretter kan en langsomt reduserte antall ganger per døgn. Gi kraftfôr, grovfôr/beite og lav helt fra begynnelsen.

Melkeerstatning

  • 315 gram kalvegodt
  • 1,65 L vann
  • 1 pk (0,33 L) kremfløte

Flaskefôring med syrnamelk

Gå gradvis over til syrnamelk (se oppskrift under) i løpet av juli. Denne har en annen smak og de må vennes til den.

Syrna melk

  • 1330 gram kalvegodt
  • 7 L vann (kaldt)
  • 2,5 L syrnet melk
  • La stå i 2 døgn. Rør om et par ganger for dagen.

Hygiene er viktig

Det er viktig at hygienen er god både for melkeblanding, syrnamelk og utstyr. Flasker og smokker må vaskes nøye og settes til tørk etter hvert måltid. Melkeblandingen må stå i kjøleskap med lokk på og når melkeblandingen har blitt varmet opp en gang skal den ikke settes tilbake i kjøleskapet.

Diarè?

Kalv som får melk fra flaske kan lett utvikle diaré. Får kalven diaré må man handle raskt, de tørker fort ut! Du kan da forsøke å redusere melkefôringen og prøve å gi Felleskjøpets Pluss Saltbalanse Drøv noen dager.