Sur vom/skvalpemage

Sur vom kommer av et høyt eller plutselig inntak av lettfordøyelige karbohydrater.

Sykdomstegn

Sur vom hos rein er assosiert med fôring. Vanlige sykdomstegn er redusert appetitt, økt tørst og slapphet. Vomkontraksjonene blir reduserte eller stopper helt og vomma kan bli utspilt. Det kan noen ganger høres skvalpende lyder fra vomma når dyret beveger seg fordi vominnholdet er tyntflytende (Bilde 1). Derav navnet skvalpemage. Ofte kan reinen få diaré. Graden av sur vom varierer, og sykdomstegnene vil derfor variere, men sykdommen kan være dødelig i alvorlige tilfeller.

Bilde 1 (Josefsen).JPG
Bilde 1. Sur vom med tyntflytende vominnhold (Foto: T. Josefsen).

Hvis en obduserer dyret kan en se tyntflytende vominnhold (Bilde 1), men noen ganger kan innholdet også være mer tyktflytende (Bilde 2). Det har ofte en uvanlig syrlig/sur lukt. Vomepitelet, det frynsete laget inni vomma, løsner fort hos døde dyr, men når innholdet er surt blir det ofte sittende fast i vomveggen. Hvis en måler pH i vomma vil denne være 4-5 (Bilde 3) som er lavere enn normalt (pH 6-7).

Bilde 2 (Josefsen).JPG
Bilde 2. Sur vom med mer tyktflytende vominnhold og kraftfôrrester (Foto: T. Josefsen).

 

Bilde 3 (Josefsen).JPG
Bilde 3. Måling av pH i vominnhold viser pH 4-5. Dette er lavere enn normal pH (6-7) (Foto: T. Josefsen).

Utfordringer i etterkant forekommer, som sårdannelser i vomma med bakterie- eller soppinfeksjoner (Bilde 4), eller gassfylt vom/trommesyke. Hos rein som allerede er mager kan den opphørte matlysten som følger med sur vom, føre til at reinen dør av avmagring før vomma kommer i gang igjen.

Bilde 4 (Rockstrøm).jpg
Bilde 4. Bakterieinfeksjon i vomvegg (Foto: U. Rockström).

Årsak

Sykdommen oppstår fordi innholdet i vomma blir for surt. Dette skjer når inntaket av lettfordøyelige karbohydrater, f.eks. kraftfôr eller brød, blir for stort, eller økes for raskt. Det skjer da en endring av vomfloraen. I verste fall kan en ende opp med en vomflora dominert av melkesyrebakterier og pH´en kan falle til 4-5. Tilstanden blir da livstruende fordi opptaket av syre fra vomma kan gjøre at blodet blir surt. I tillegg dras væske fra kroppen og inn i vomma, noe som fører til uttørking av reinen.

Prøvetaking

Diagnosen stilles basert på bakgrunnsinformasjon og symptomer. Obduksjon av døde dyr vil også kunne gi viktig informasjon.

Behandling

En bør umiddelbart slutte å gi kraftfôr og la reinen kun ha tilgang til reinlav og godt grovfôr. Reinlav og godt grovfôr stimulerer spyttproduksjon og dette vil øke pH´en i vomma. Behandling av sur vom kan være vanskelig og alvorlige tilfeller ender ofte med at reinen dør, mens lettere tilfeller kan friskne til etter noen dager. Det er viktig å starte veldig forsiktig med kraftfôr igjen hos dyr som har hatt sur vom.

Forebygging

Ha en langsom tilvenning til nytt fôr og pass på at alle reinene spiser av det nye fôret under tilvenningsfasen. Risikoen for sur vom minsker hvis reinen beiter eller fôres med lav eller godt grovfôr i tillegg til kraftfôr. Ved fôring med grovfôr, gi dette før kraftfôr slik at spyttproduksjonen kommer i gang. Vær oppmerksom på at hvis mengden beite/grovfôr går ned vil andelen kraftfôr bli større, og dette kan også gi sur vom.

Mer informasjon

Mer informasjon om sur vom hos rein finnes i rapporten Fôring av reinsdyr – og fôringsrelaterte sykdommer eller hos Svenska Samernas Riksförbund.

Har du spørsmål om sur vom eller annen sykdom på rein, ta gjerne kontakt med Reinhelsetjenesten på telefon 48 50 70 06 eller e-post: post@reinhelsetjenesten.no.