Mottatt dato Kommune Fylke Hensikt Driftsform Art Konklusjon
2023-03-16 Stavanger Rogaland Passiv overvåking Ville dyr Hønsehauk Påvist HPAI H5N5
2023-02-15 Drammen Viken Passiv overvåking Ville dyr Andefamilien Påvist HPAI H5N1
2023-02-14 Herøy Møre og Romsdal Passiv overvåking Ville dyr Hønsehauk Påvist HPAI H5N1
2023-02-10 Larvik Vestfold og Telemark Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-02-10 Larvik Vestfold og Telemark Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-02-10 Larvik Vestfold og Telemark Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-02-10 Larvik Vestfold og Telemark Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-02-09 Drammen Viken Passiv overvåking Ville dyr Måkefamilien Påvist HPAI H5N1
2023-02-09 Sande Møre og Romsdal Passiv overvåking Ville dyr Storskarv Påvist HPAI H5N1
2023-02-09 Sande Møre og Romsdal Passiv overvåking Ville dyr Gråmåke Påvist HPAI H5N1
2023-02-01 Bergen Vestland Mistanke Ville dyr Hønsehauk Påvist HPAI H5N1
2023-01-25 Sandefjord Vestfold og Telemark Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-01-20 Bergen Vestland Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-01-20 Øygarden Vestland Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-01-20 Øygarden Vestland Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-01-16 Oslo Oslo Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-01-16 Oslo Oslo Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-01-13 Asker Viken Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-01-10 Stavanger Rogaland Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2023-01-05 Stavanger Rogaland Passiv overvåking Ville dyr Andefugler Påvist HPAI H5N1
2023-01-05 Stavanger Rogaland Passiv overvåking Ville dyr Spurvehauk Påvist HPAI H5N1
2023-01-05 Bergen Vestland Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2022-12-15 Tromsø Troms og Finnmark Passiv overvåking Ville dyr Havørn Påvist HPAI H5Nx
2022-11-24 Randaberg Rogaland Passiv overvåking Ville dyr Knoppsvane Påvist HPAI H5N1
2022-11-09 Vega Nordland Passiv overvåking Ville dyr Havørn Påvist HPAI H5N1
2022-11-04 Sandnes Rogaland Passiv overvåking Ville dyr Kanadagås Påvist HPAI H5N1
2022-11-03 Klepp Rogaland Passiv overvåking Ville dyr Hønsehauk Påvist HPAI H5N1
2022-10-11 Stavanger Rogaland Passiv overvåking Ville dyr Måkefamilien Påvist HPAI H5N1
2022-10-05 Nordkapp Troms og Finnmark Passiv overvåking Ville dyr Svartbak Påvist HPAI H5N1
2022-10-05 Nordkapp Troms og Finnmark Passiv overvåking Ville dyr Svartbak Påvist HPAI H5N5
2022-10-05 Nordkapp Troms og Finnmark Passiv overvåking Ville dyr Svartbak Påvist HPAI H5N1