Antibakterielle midler til oppdrettsfisk -
rekvirering, forbruk og diagnoser 2013-2017