Priser på analyse av vilt 

Ved undersøkelse betaler ikke innsender for undersøkelsene, med unntak av porto eller annen inntransport.

Husk å lese hvordan ta ut prøver fra vilt nøye før innsending.