Patogene E. coli hos storfe og sau

En kartleggingsstudie for Escherichia coli hos storfe startet i 2014. Tidligere har ulike studier på storfe blitt gjort i perioden 1998-2003, og en studie på sau ble utført i 2007-2008.

Formålet med overvåkninsprogrammet er å kartlegge forekomst hos storfe av zoonotiske E. coli, som omfatter serotypene O26, O103, O111, O145 og O157.

Disse klassifiseres som Shiga toksin-produserende E. coli (STEC), og kalles også Vero toksin-produserende E. coli (VTEC). De kan også inngå i den nært beslektede gruppen atypiske Enteropatogene E. coli (aEPEC) som kan være forløpere til STEC, og også kan gi sykdom i seg selv. 

Andre aktuelle rapporter
Det finnes også andre studier som ikke inngår i overvåkningsprogram som har levert relevante data knyttet til forekomst av E. coli hos storfe og småfe. Disse rapportene vil du finne neders på vår faktaside om E. coli

Rapporter