Mædi og CAE hos sau og geit

Veterinærinstituttet har koordinert overvåkning av mædi siden 2003 og caprin artritt-encefalitt (CAE) siden 2013.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av virusssykdommene mædi og caprin artritt-encefalitt (CAE), som begge skyldes lentivirus. 

CAE påvises av og til hos småfe i Norge, mens mædi er en sykdom som har blitt påvist svært sjelden.

2017

None of the 3,447 investigated flocks were diagnosed with maedi in 2017.

Last ned rapporten

Eldre rapporter