Mædi og CAE hos sau og geit

Veterinærinstituttet har koordinert overvåkning av mædi siden 2003 og caprin artritt-encefalitt (CAE) siden 2013.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av virusssykdommene mædi og caprin artritt-encefalitt (CAE), som begge skyldes lentivirus. 

CAE påvises av og til hos småfe i Norge, mens mædi er en sykdom som har blitt påvist svært sjelden.

2018

None of the 3,282 investigated sheep flocks were diagnosed with maedi in 2018. Of 61 tested goat herds, one goat herd was diagnosed with caprine arthritis encephalitis (CAE).

Last ned rapporten

Eldre rapporter