Mædi og CAE hos sau og geit

Veterinærinstituttet har koordinert overvåkning av mædi siden 2003 og caprin artritt-encefalitt (CAE) siden 2013.

Formålet med overvåkningsprogrammet er å dokumentere status av virusssykdommene mædi og caprin artritt-encefalitt (CAE), som begge skyldes lentivirus. 

CAE påvises av og til hos småfe i Norge, mens mædi er en sykdom som har blitt påvist svært sjelden.

2019

One of the 3,264 investigated sheep flocks in the surveillance programme was diagnosed with maedi in 2019. Of 58 tested goat herds, one goat herd was diagnosed with caprine arthritis-encephalitis (CAE).

Last ned rapporten

Eldre rapporter