Vi inviterer dyktige fagfolk til å prege fremtiden

Vi inviterer dyktige fagfolk til å prege fremtiden

Som Norges ledende fagmiljø innen biosikkerhet for fisk og landdyr inviterer Veterinærinstituttet kunnskapsrike og positivt innstilte mennesker til å utgjøre en forskjell i vårt viktige samfunnsoppdrag. Vi skal bidra til å sikre god helse og trygg mat, samt gi kunnskapsbaserte råd til myndigheter og bionæringer. 

Forvaltning av informasjon er strategisk viktig for Veterinærinstituttet, og vi styrker dette ansvaret ved å opprette en tverrfaglig kompetansegruppe for forskningsstøtte. Kompetansegruppen vil bestå av rådgivere innen forskning, kommunikasjon, økonomi og informasjonsforvaltning. Stillingene er nyopprettede og vil utgjøre et spennende nytt fellesskap på instituttet.

Veterinærinstituttet tilbyr et innovativt og kunnskapsrikt fellesskap og arbeidssted blir i våre nye og moderne lokaler i Ås. Dine kolleger blir noen av landets mest kunnskapsrike biologer, veterinærer, ingeniører og unge talenter som tar sin doktorgrad hos oss. 

Les gjerne mer om stillingene under og send oss din søknad innen 19. august.