Viktig informasjon om innsending av prøver til Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttets hovedkontor i Oslo flytter til Ås i mai og juni 2021. Dette medfører noe redusert kapasitet for å motta prøver og noe lengre svartid i mai og juni.

Veterinærinstituttets hovedkontor i Oslo flytter til Ås i mai og juni 2021. Dette medfører noe redusert kapasitet for å motta prøver og noe lengre svartid i mai og juni.

Ring gjerne laboratoriet eller dyreartsansvarlige for å avklare mulighet for analyser i denne perioden.

Inntil videre er det begrenset laboratoriekapasitet ved Veterinærinstituttet i Oslo/Ås

På grunn av koronasituasjonen og flytting til Ås vil Veterinærinstituttet fremover ha begrenset kapasitet i diagnostikken i Oslo/Ås. Brukere må derfor beregne lengre svartid på alle analyser med unntak av mistanke om meldepliktig sykdom. Dette gjelder inntil videre fram til sommerferien.

Vi presiserer også at Veterinærinstituttet i Oslo/Ås i perioden fram til 20. august ikke tar imot dyr til obduksjon utover der hvor obduksjon er nødvendig for å bekrefte årsak til besetningsproblem, mistanke om meldepliktige sykdommer, politisaker og dyrevelferdsaker. Ved ønske om obduksjon skal alltid dyreartsansvarlig for den enkelte dyreart kontaktes på forhånd for å avklare innsendelse evt. annen prøvetaking.

Veterinærinstituttet vil på grunn av flyttingen frivillig suspendere 26 av metodene som utføres i Oslo fra akkreditering i perioden fra 18.05.21 og frem til Norsk Akkreditering har gjennomført tiltak som gjør at Veterinærinstituttet tilfredsstiller krav og vilkår til akkreditering i nye lokaler.

Dette skjer tidligst september 2021. Slike analyser utføres som alltid etter våre angitte metoder og følger vårt kvalitetssystem, men vi kan ikke garantere at vi oppfyller kravene til akkreditering. Liste over analysemetoder som vil suspenderes fra akkreditering ved hovedkontoret i Oslo finnes under.

Ved spørsmål om akkreditering kontakt avdelingsdirektør Berit Djønne på e-post: berit.djonne@vetinst.no eller kvalitetssjef Kerstin Nordby på e-post:  kerstin.nordby@vetinst.no

Flyttingen medfører nye adresser fra og med 18. mai.

Prøves som sendes som pakkepost:

Veterinærinstituttet
Inngang H
Arboretveien 57
1433 Ås

Pakkene må merkes med ansvarlig seksjon eller fagområde, se vetinst.no.

Prøver som sendes med vanlig brevpost:

Veterinærinstituttet
Postboks 64
1431 Ås

Brevet må merkes med ansvarlig seksjon eller fagområde, se vetinst.no. Vær oppmerksom på mulighet for lang forsendelsestid som kan ødelegge prøvens kvalitet.

Store dyr til obduksjon, ring Veterinærinstituttet (23 21 60 00) for å avtale levering.

NB: Returetiketter merket OSLO skal etter denne datoen ikke lenger benyttes.

Returetiketter med ny adresse kan bestilles fra Veterinærinstituttet på e-post utstyrsbestilling@vetinst.no. Nye etiketter kan klistres utenpå gamle, det er derfor ikke behov for å kaste prøvetakingsutstyr eller konvolutter.

Del artikkel