Viktig informasjon om innsending av prøver til Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttets hovedkontor i Oslo flytter til Ås i mai og juni 2021. Dette medfører noe redusert kapasitet for å motta prøver og noe lengre svartid i mai og juni.

Veterinærinstituttets hovedkontor i Oslo flytter til Ås i mai og juni 2021. Dette medfører noe redusert kapasitet for å motta prøver og noe lengre svartid i mai og juni.

Ring gjerne laboratoriet eller dyreartsansvarlige for å avklare mulighet for analyser i denne perioden.

Veterinærinstituttet vil på grunn av flyttingen frivillig suspendere 26 av metodene som utføres i Oslo fra akkreditering i perioden fra 18.05.21 og frem til Norsk Akkreditering har gjennomført tiltak som gjør at Veterinærinstituttet tilfredsstiller krav og vilkår til akkreditering i nye lokaler.

Dette skjer tidligst september 2021. Slike analyser utføres som alltid etter våre angitte metoder og følger vårt kvalitetssystem, men vi kan ikke garantere at vi oppfyller kravene til akkreditering. Liste over analysemetoder som vil suspenderes fra akkreditering ved hovedkontoret i Oslo finnes under.

Ved spørsmål om akkreditering kontakt avdelingsdirektør Berit Djønne på e-post: berit.djonne@vetinst.no eller kvalitetssjef Kerstin Nordby på e-post:  kerstin.nordby@vetinst.no

Flyttingen medfører nye adresser fra og med 18. mai.

Prøves som sendes som pakkepost:

Veterinærinstituttet
Inngang H
Arboretveien 57
1433 Ås

Pakkene må merkes med ansvarlig seksjon eller fagområde, se vetinst.no.

Prøver som sendes med vanlig brevpost:

Veterinærinstituttet
Postboks 64
1431 Ås

Brevet må merkes med ansvarlig seksjon eller fagområde, se vetinst.no. Vær oppmerksom på mulighet for lang forsendelsestid som kan ødelegge prøvens kvalitet.

Store dyr til obduksjon, ring Veterinærinstituttet (23 21 60 00) for å avtale levering.

NB!

Returetiketter merket OSLO skal etter denne datoen ikke lenger benyttes.

Returetiketter med ny adresse kan bestilles fra Veterinærinstituttet på e-post utstyrsbestilling@vetinst.no. Nye etiketter kan klistres utenpå gamle, det er derfor ikke behov for å kaste prøvetakingsutstyr eller konvolutter.

Dok_id:

Prøvemateriale/ Objekt:

Prøvingsparameter:

Utføres ved seksjon

ME02_159

Bakteriekultur

Identifisering med MaldiTof

Mikrobiologi

ME02_015

Prøver fra kjønnsorganer og foster fra drøvtyggere

Campylobacter fetus kvalitativ

Mikrobiologi

ME02_017

Dyr (organer, avføring), miljø

Campylobacter spp

Mikrobiologi

ME02_036

Fôr og næringsmidler

Listeria monocytogenes

Mikrobiologi

ME02_045

For og næringsmidler

Salmonella spp.

Mikrobiologi

ME02_047

Bakteriekulturer

Salmonella spp. Serotyping

Mikrobiologi

ME02_052

Næringsmidler

Koagulasepositive stafylokokker

Mikrobiologi

ME02_089

Næringsmidler

Termotolerante campylobacter

Mikrobiologi

ME02_109

Næringsmidler

Termotolerante Campylobacter

Mikrobiologi

ME02_119

Næringsmidler

Listeria monocytogenes

Mikrobiologi

ME01_047

Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr

Prionprotein (TSE)

Patologi

ME01_052

Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr

Prionprotein (TSE)

Patologi

ME01_107

Vev fra lymfeknuter og hjernevev fra storfe, småfe og hjortedyr

Prionprotein (TSE)

Patologi

ME06_049

Serum

Aviære influensavirus, påvisning av antistoffer ved angivelse av graden av hemming av agglutinasjonen

Immunologi og virologi

ME06_274

Serum

Blåtungevirus, antistoff påvisning

Immunologi og virologi

ME06_301

Serum

Klassisk svinepestvirus antistoff påvisning

Immunologi og virologi

ME07_070

Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra laksefisk

Pancreas disease (PD) - virus

Molekylærbiologi

ME07_113

Cellefrie væsker fra klauvdyr

Munn- og Klauvsjuke-virus

Molekylærbiologi

ME07_127

Cellefrie væsker fra fugl

Influenza A virus

Molekylærbiologi

ME07_171

Cellefrie væsker fra fugl

Aviært paramyxovirus type 1

Molekylærbiologi

ME07_181

Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra fisk

Infeksiøs lakseanemi (ILA)-virus

Molekylærbiologi

ME07_188

Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra fisk

Infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN) - virus

Molekylærbiologi

ME07_199

Cellefrie væsker og vev fra svin

Afrikansk svinepestvirus

Molekylærbiologi

ME07_200

Cellefrie væsker fra svin

Klassisk svinepestvirus

Molekylærbiologi

ME07_204

Cellefrie væsker, infisert cellekultur og organmateriale fra fisk

Viral hemoragisk septikemi (VHS) - virus

Molekylærbiologi

ME02_143

Feces fra drøvtyggere og kamelider

Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis, påvisning med RT-PCR

Molekylærbiologi

 

 

Del artikkel