Veterinærinstituttet vil undersøke et utvalg katter og hunder gratis ved mistanke om forgiftning med alfakloralose

Veterinærinstituttet i samarbeid med Miljødirektoratet tilbyr nå gratis undersøkelse av katter og hunder hvor det er mistanke om forgiftning med alfakloralose. Prøvene kan være fra kliniske kasus med tegn på slik forgiftning eller fra døde dyr som har vist slike tegn.


Fra de levende dyrene med symptomer på forgiftning ønskes urinprøve, helst også blodserum. Fra døde dyr ønskes mageinnhold, tarminnhold, lever, nyre, hjerne, helst også urin og blodserum.

Sendes inn av dyreklinikker/veterinærer

Tilbudet om gratis analyse vil gjelde de første 30 aktuelle kasusene som sendes inn for analyse fra dyreklinikker/praktiserende veterinærer. Det er en fordel om kasusene har geografisk spredning. For å få gratis undersøkelse, må alle innsendelser gjøres etter avtale med Veterinærinstituttet. En av fagpersonene nedenfor må derfor kontaktes før innsendelse for å godkjenne at kasuset kommer innenfor tilbudet om gratis analyse.

Prøvene sendes Veterinærinstituttets seksjon for kjemi og toksinologi. Døde dyr kan alternativt sendes til patologisk seksjon ved Veterinærinstituttet.

Det er viktig at det er relevante tilfeller som blir undersøkt. Det må samles mest mulig opplysninger rundt det enkelte kasus. Sammen med det innsendte materialet sendes:

  • anamnese som inkluderer det man vet om kilden til forgiftningen
  • den kliniske utviklingen
  • stedsangivelse for hendelsen 

Det er ønskelig å forsøke å finne ut om det enkelte forgiftningskasus skyldes primær eksponering med alfakloralose, dvs. at kjæledyret har spist direkte av åten, eller om det er sekundær eksponering via inntak av forgiftet gnager.

Bakgrunnsinformasjon

Alfakloralose er i sterkt økende bruk som musemiddel og selges fritt på markedet i jernvarehandlere og hagesentre etc. i form av åtestasjoner og etterfyllingsposer. Dette giftstoffet er i ferd med å overta privatmarkedet av musemidler etter at utlegg av de giftene som gir blødninger (antikoagulant-rotte- og musegifter) har blitt forbeholdt skadedyrfirmaer og bønder både i Norge og andre land. Alfakloralose gir narkose med nedsatt kroppstemperatur, og forgiftede mus dør vanligvis av nedkjøling.
Alfakloralose kan også forgifte kjæledyr. Forgiftningen er rapportert å være vanligere hos katter enn hos hunder, noe som har sammenheng med katter i større grad fanger mus og dessuten at katter er mer sensitive for stoffet enn hunder.

Veterinærinstituttet registrerer at det nå forekommer eller er mistanke om en rekke slike forgiftningstilfeller hos kjæledyr i Norge og andre nordiske og europeiske land. Forgiftningen gir:

  • raskt inntredende ustøhet
  • skjelving og nedsatt kroppstemperatur
  • eventuelt koma
  • ofte sterk sikling og det kan forekomme kramper

Behandlingen er generell og symptomatisk, og det finnes ingen spesifikk motgift. Kjæledyra bør gis ro og tilstrekkelig varme. Likevel bør dyrlege kontaktes raskt for optimal behandling.

Veterinærinstituttet etablerte høsten 2019 en metode for å analysere alfakloralose i prøver av urin, blod, mageinnhold eller organer fra forgiftede dyr.

Musegiften alfakloralose kan forgifte katter og hunder

Kontaktpersoner:

Aksel Bernhoft

Seniorforsker, veterinær/toksikolog, fôrtrygghetsansvarlig
Mobilnr: +47 93266995
E-post: aksel.bernhoft@vetinst.no

Morten Sandvik

Seniorforsker
Mobilnr: +47 47753310
E-post: morten.sandvik@vetinst.no

Del artikkel