Høypatogen fugleinfluensa (H5N1) påvist i norsk fjørfebesetning

For første gang er det påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge i en kommersiell verpehønsbesetning i Rogaland.

Høypatogen fugleinfluensa har aldri før blitt påvist i en kommersiell fjørfebesetning i Norge, men er tidligere påvist hos villfugl i Rogaland og i flere andre fylker.

HPAI-virus kan forårsake alvorlig og svært smittsom sykdom hos fjørfe og fugler i fangenskap.

Hva gjør Veterinærinstituttet?

Som nasjonalt referanselaboratorium for influensa hos dyr, bistår Veterinærinstituttet Mattilsynet i deres håndtering av saken.

Analysene på Veterinærinstituttet viser at fjørfebesetningen hadde den høypatogene fugleinfluensavarianten H5N1.

Prøvene er også sendt til Folkehelseinstituttet for helgenomsekvensering for å kunne gi svar på opphav. Veterinærinstituttet sender også prøvemateriale til EUs referanselaboratorium.

Les saker om fugleinfluensa her:

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Veterinærinstituttet har en egen side for ofte stilte spørsmål om fugleinfluensa. Her finner du nyttig informasjon om blant annet om fugleinfluensa, smitte og andre ressurser.

Overvåkingsprogrammer for aviær influensa hos villfugler og fjørfe