Yersiniose: Utredning av økende forekomst hos norsk oppdrettslaks i sjøfasen

Prosjektet skal fokusere på identifisering av årsaken(e) bak økningen i antall utbrudd av yersiniose i Midt-Norge.

Yersiniose forårsakes av bakterien Yersinia ruckeri, og er i Norge forbundet nesten utelukkende med sykdom hos laks. Yersiniose er i utgangspunktet å regne som en ferskvannssykdom, men de siste 2-3 årene har det vært en betydelig økning i antall påviste utbrudd hos laks i sjø, særlig i Midt-Norge. For en stor andel av tilfellene sees ingen direkte sammenheng med kjent Y. ruckeri problematikk i ferskvannsfasen.

Forsøk med intraperitoneal vaksinering har gitt lovende resultater, men vi mener at økt kunnskap om bakterien, smitteveier og smittedynamikk på lengre sikt kan gjøre vaksinering mot Y. ruckeri unødvendig. Prosjektet skal derfor fokusere på identifisering av årsaken(e) bak økningen i antall utbrudd av yersiniose i Midt-Norge.

Samarbeidspartnere

  • Universitet i Bergen
  • Universitet i Bath, UK

Prosjektleder

Duncan Colquhoun

Forskninginformasjon

Start
2018-08-01
Slutt
2022-08-31
Prosjektnummer
901505
Status
Pågående
Finansiering
FHF Prosjekter
Forskningsområder
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi

Forskere

Duncan Colquhoun

Senior Forsker/ adjunct Professor
Mobilnr: +47 91179686
E-post: duncan.colquhoun@vetinst.no

Snorre Gulla

Senior researcher
Mobilnr: 40829338
E-post: snorre.gulla@vetinst.no

Hanne Katrine Nilsen

Forsker/Veterinær
Mobilnr: +47 91732773
E-post: hanne.nilsen@vetinst.no

Eve Marie Louise Zeyl Fiskebeck

Forsker
Mobilnr: +47 45415690
E-post: Eve.Marie.Louise.Zeyl.Fiskebeck@vetinst.no

Jannicke Wiik-Nielsen

Scientist
Mobilnr: +47 91311197
E-post: jannicke.wiik@vetinst.no

David A. Strand

Forsker
Mobilnr: 4747623716
E-post: david.strand@vetinst.no