Faktainformasjon om import av hunder med ukjent bakgrunn til Norge

Veterinærinstituttet fraråder import av hunder med ukjent bakgrunn fra utlandet på grunn av risiko for at en importhund har med seg smittestoffer som vi ikke har eller har lite av i Norge. 

Stadig flere velger å ta imot en omplasseringshund istedenfor å kjøpe valp. Det er bra, for det finnes mange hunder som trenger et godt nytt hjem. Veterinærinstituttet oppfordrer folk til å ta til seg norske omplasseringshunder, men anbefaler folk å være forsiktige med å kjøpe eller adoptere gatehunder eller hunder med ukjent bakgrunn fra andre land.

Flere organisasjoner formidler hunder fra utlandet, og det er mange nordmenn som ønsker å ta imot. Da er det viktig å være klar over at mange land har en helt annen sykdomssituasjon enn Norge. Når man importerer en hund risikerer man å få med smittestoffer som kan være farlige for mennesker og dyr. Uforvarende kan man altså komme til å utsette andre norske hunder og mennesker for smitte.  

Risikoen varierer

Risikoen for at en importert hund har med seg smittestoffer som vi ikke har eller har lite av i Norge vil variere avhengig av hvor den kommer fra og hvilke forhold den har levd under i opprinnelseslandet. Gatehunder, eller hunder med ukjent bakgrunn, er ofte mangelfullt vaksinert, har ikke fått beskyttelse mot insektbitt eller flåttbitt og kan ha fått i seg smittefarlig mat og vann. Derfor er de mer utsatt for smitte enn familiehunder. Hunder fra useriøse oppdrettere kan også ha fått mangelfull smittebeskyttelse.

Smitten kan være vanskelig å oppdage

Mange smittestoffer kan gi infeksjoner uten å gi klinisk sykdom. Noen ganger tar det lang tid fra smittetidspunkt til sykdom utvikles. I forbindelse med import av hund er det mulig å teste for noen smittestoffer, men ikke alle. Man kan også behandle eller forebygge noen sykdommer, men ikke alle. Det er ikke mulig å gardere seg fullt ut mot at en importert hund har med seg smitte. Det er viktig å være klar over at en tilsynelatende frisk hund kan være smittebærer og bidra til smittespredning.

Risikoen er stor for at importerte hunder har med seg smittestoffer som er vanlige der de kommer fra, og mindre for at de har med seg smittestoffer som er sjeldne der de kommer fra. Ved Veterinærinstituttet har vi sett eksempler på at importert hunder har hatt multiresistente bakterier, lopper, husflått, hjerteorm, leishmania, og ulike innvollsormer. Disse er uvanlige i Norge, men vanlige i andre land. Mange av disse hundene var ikke synlig syke. Husflått kan etablere seg i hus, og kan være vanskelig å bli kvitt. Det finnes eksempler fra Norge på at bekjempelsen av denne flåtten har vært kostnadskrevende og vanskelig for privatpersoner, etter import av hund.

Utilstrekkelig vaksinering mot rabies

I 2012 gjorde Veterinærinstituttet en undersøkelse hvor blodprøver fra 75 hunder importert hovedsakelig fra Romania ble testet for antistoffer mot rabies. Hensikten var å se om de var tilstrekkelig vaksinert mot sykdommen, noe som er et krav i gjeldene importregelverk. Analysene viste at kun 35 av hundene hadde godkjente antistoffnivåer. Fjorten av hundene hadde så lave nivåer av antistoffer at det er tvilsomt at de faktisk var vaksinert i henhold til regelverket. Dette til tross for at de hadde vaksinasjonsattestene i orden. Når antallet importerte hunder øker, så øker også risikoen for at sjeldne smittestoffer kan innføres til Norge.

Vær forsiktig med import av hund

Siden 2012 har det vært en økning i import av hund til Norge. Mange som velger å importere en hund vil være heldige - hunden er frisk eller har et relativt ufarlig smittestoff som kan behandles eller som ikke smitter videre. Noen vil nødvendigvis være uheldige og få en hund som har med seg et smittestoff som kan være farlig for hunden, andre hunder eller for mennesker. Dette er problematisk ikke bare for den det gjelder men også for dyrehelsen i Norge generelt og for folkehelsen.

For å beskytte den gode dyrehelsen vi har i Norge oppfordrer vi generelt til forsiktighet ved import av hund. Veterinærinstituttet fraråder kjøp og adopsjon av gatehunder og hunder med ukjent bakgrunn fra andre land.

Relevante lenker