Tormod Mørk

Fagansvarlig for storfe og kameldyr, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Husdyrhelse
Mobilnr
+47 90861619
Tlf
+47 90861619
E-post
tormod.mork@vetinst.no

Infeksjonssjukdommer hos drøvtyggere og kameldyr
Jurhelse

Faglig bakgrunn

Veterinær 1977
Dr.philos 2012

Redaksjonsmedlem i Norsk veterinærtidsskrift