Søren Grove

Seniorforsker, Forskning fiskehelse

Mobilnr
+47 45882346
E-post
soren.grove@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Triploid laks – mottakelighet for smittsomme sykdommer

Målet med prosjektet er å avklare om triploid laks har samme motstandsdyktighet som diploid laks mot smittsomme sykdommer av stor relevans for norsk oppdrettsnæring.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, VaksinologiBioinformatikk, ImmunologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi

ViVaFish - Plattform for virusvaksiner i fisk

Virussykdommer er et enormt problem for Norsk akvakultur, og mange virussykdommer kan ikke kontrolleres effektivt med dagens vaksiner. Det er derfor nødvendig å utvikle nye strategier for vaksinering, og basale mekanismer for virus/vertsinteraksjoner og etablering av langtidsbeskyttelse mot virus må adresseres.
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, VaksinologiBioinformatikk, ImmunologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, Virologi

Louse off 1 – Utvikling av lakselusvaksine

Louse off 1 har som mål og identifisere lakselus-antigener (proteiner) som kan anvendes i en effektiv vaksine mot lakselus.
Prosjektperiode
2014 - 2018
Område
Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, VaksinologiBioinformatikk, ImmunologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, Vaksinologi

MucoPath – Mukosale patogener og patogenese

MucoPath ønsker primært å studere verts-patogen samspill på/i slimhinneoverflater på laks. Herunder vil det bli utviklet biologiske (smitte-) modeller og analytiske verktøyer og metoder som kan understøtte dette primære målet.
Prosjektperiode
2012 - 2017
Område
Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, VaksinologiBioinformatikk, ImmunologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, VaksinologiBioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, Virologi

Development of a Piscine Reovirus (PRV) vaccine

Piscine reovirus (PRV) was recently identified and associated with Heart and skeletal muscle inflammation (HSMI). In this project we aim to develop develop better understanding of PRV virulence and pathology, and a vaccine directed against PRV.
Prosjektperiode
2011 - 2014
Område
Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, VaksinologiBioinformatikk, ImmunologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, VaksinologiBioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, VirologiImmunologi, Patologi, Virologi

Moderne verktøy for studie av vertsagent i interaksjoner av nye fiskesykdommer (SIP)

Sentralt i dette strategiske instituttprogrammet står aktivitet basert på å benytte banebrytende teknologi innen sekvensering av nukleinsyrer i stor skala, og bearbeiding av resultatene med sikte på å identifisere ukjente infeksiøse agens som årsak til sjukdom med uavklart årsakssammenheng, såkalt pyrosekvenseringsteknikk.
Prosjektperiode
2008 - 2012
Område
Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, VaksinologiBioinformatikk, ImmunologiBakteriologi, Fiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Patologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Vaksinologi, VirologiFiskehelse, Immunologi, Molekylærbiologi, Parasittologi, VaksinologiBioinformatikk, Fiskehelse, GMO, Immunologi, Molekylærbiologi, Mykologi, Parasittologi, Patologi, Serologi, Vaksinologi, VirologiImmunologi, Patologi, VirologiBioinformatikk, Epidemiologi, Fiskehelse, Immunologi, Bakteriologi, Molekylærbiologi, Patologi, Virologi