Siri Kulberg Sjurseth

Seniorforsker - fagansvarlig fjørfehelse, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Husdyrhelse
Mobilnr
+47 93030156
Tlf
+47 93030156
E-post
siri.sjurseth@vetinst.no

Siri er fagansvarlig for fjørfehelse. Hun er prosjektleder for overvåkingsprogrammene på AI, ILT og ART, og har jobbet med serologisk diagnostikk på alle typer landdyr. Hun har en doktorgrad i immunologi knyttet til mastitt hos storfe og har arbeidet i mange år med immunologiske responser i forbindelse med infeksjonssykdommer hos drøvtyggere.

Faglig bakgrunn

Veterinær 1997
PhD 2004

Forskningsprosjekter

Aviærpatogene E. coli i norsk slaktekyllingproduksjon - karakterisering, identifisering av risikofaktorer og utvikling av forbyggende tiltak

APEC-Seq prosjektet har som mål å redusere forekomsten av E. coli infeksjon (colibacillose) i slaktekylling og å øke forskningsbasert kunnskap rundt sykdomsframkallende E. coli hos fjørfe. Gjennom et tett samarbeid med aktører fra fjørfenæringen skal prøver samles inn systematisk for å karakterisere og sammenlikne E. coli fra slaktekylling samt identifisere risikofaktorer for sykdom gjennom analyse av data fra produksjon, drift og miljøfaktorer.

Prosjektperiode
2018 - 2021
Område
Bakteriologi, Bioinformatikk, Epidemiologi, Husdyrhelse