Sigurd Hytterød

Forsker, Forskning fiskehelse

Fagområder
Fiskehelse
Mobilnr
+47 92057318
Tlf
+47 92057318
E-post
sigurd.hytterod@vetinst.no

Parasittologi
Fiskefysiologi
Eksperimentelle forsøk

Faglig bakgrunn

Cand. Scient. fysiologi

Forskningsprosjekter

ISMOTOOL - In-situ molekylærbasert overvåking: et verktøy for å takle operative og miljømessige utfordringene i akvakultur

ISMOTOOL vil teste ut bruken av en miljøprøveprosessor (EPS) for in-situ sanntidsovervåkning av utvalgte fiskepatogener (Paramoeba perurans og Lepeophtheirus salmonis) og rømt oppdrettsfisk. EPS er et kompakt og fullt robotisert undersjøisk flytende laboratorium som analyserer sjøvannsprøver for arter av interesse ved hjelp av målrettede molekylære deteksjonsmetoder.
Prosjektperiode
2017 - 2020
Område
Dyrevelferd, Epidemiologi, Fiskehelse, Molekylærbiologi

AGD: Behandlingsstrategier/dose-respons-studier hos oppdrettslaks

Behandlingsstrategier/dose-respons-studier med hydrogenperoksid og ferskvann for å finne kombinasjoner av konsentrasjoner og behandlingstid som gir best effekt mot AGD (amøbegjellesykdom forårsaket av Paramoeba perurans) hos oppdrettslaks.

Prosjektperiode
2015 - 2017
Område
Desinfeksjon, Dyrevelferd, Fiskehelse, Miljø- og smittetiltak, Parasittologi, Patologi

The Gill Health Platform

The Gill Health Platform (GHP) is a strategic concentration of research at the Norwegian Veterinary Institute (NVI), motivated by the vital importance of the gills to fish health and function.
Prosjektperiode
2013 - 2020
Område
Bakteriologi, Dyrevelferd, Fiskehelse, Immunologi, Parasittologi, Patologi, Virologi

Biodiversitet etter rotenonbehandling – reetablering av parasitt-vertsystemet i fustvassdraget etter utryddelsesaksjonen for G. salaris

Innsjøene Fustvatnet, Ømmervatnet og Mjåvatnet i Nordland skal i 2012 behandles med rotenon for å fjerne parasitten Gyrodactylus salaris. Dette vil fjerne alt liv som puster med gjeller (fisk med sine parasitter og mange av mellomvertene) i disse vannene og dette gir en unik mulighet for å studere hvordan en slik behandling påvirker re-etableringen av parasittfaunaen og hvordan denne utvikler seg på sikt.

Prosjektperiode
2013 - 2018
Område
Parasittologi, Molekylærbiologi
Verneombud