Morten Sandvik

Seniorforsker (konstituert seksjonsleder), Kjemi

Fagområder
Algetoksiner, Kjemi, Mattrygghet, Miljø- og smittetiltak, Molekylærbiologi, Mykotoksiner, Toksikologi
Mobilnr
+47 47753310
Tlf
+47 47753310
E-post
morten.sandvik@vetinst.no


Last ned CV

Forskningsprosjekter

Rottegifter hos rovpattedyr

Veterinærinstituttet analyserer leverprøver fra et utvalg ulver, rødrever, fjellrever, gauper, jerver, villminker og grevlinger for konsentrasjon av rottegifter (antikoagulanter). Utvalgskriteriene for de ulike artene av rovpattedyr er variasjon i næringsvalg, geografi, plassering i næringsskjeden (trofisk nivå) og tilgang på prøvemateriale (lever).

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Vilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, Dyrevelferd

BASELINE - Selection and improving of fit-for-purpose sampling procedures for specific foods and risks

Lovverket for mattrygghet er blitt endret og gjort mer risikobasert de siste årene. Dette har skapt behov for å vurdere om dagens tilmærming til prøvetaking av mat bør endres. BASELINE prosjektet skal teste eksisterende og utvikle nye tilnærmingsmåter for prøvetaking.
Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Algetoksiner, Epidemiologi, Matbakteriologi, Risikovurdering, Toksiske metaller og sporelementer