Morten Sandvik

Seniorforsker, Forskning kjemi og toksinologi

Fagområder
Algetoksiner, Kjemi, Mattrygghet, Miljø- og smittetiltak, Molekylærbiologi, Mykotoksiner, Toksikologi
Mobilnr
+47 47753310
E-post
morten.sandvik@vetinst.no

Forskningsprosjekter

Rottegifter hos rovpattedyr

Veterinærinstituttet analyserer leverprøver fra et utvalg ulver, rødrever, fjellrever, gauper, jerver, villminker og grevlinger for konsentrasjon av rottegifter (antikoagulanter). Utvalgskriteriene for de ulike artene av rovpattedyr er variasjon i næringsvalg, geografi, plassering i næringsskjeden (trofisk nivå) og tilgang på prøvemateriale (lever).

Prosjektperiode
2016 - 2017
Område
Vilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, Dyrevelferd

BASELINE - Selection and improving of fit-for-purpose sampling procedures for specific foods and risks

Lovverket for mattrygghet er blitt endret og gjort mer risikobasert de siste årene. Dette har skapt behov for å vurdere om dagens tilnærming til prøvetaking av mat bør endres. BASELINE prosjektet skal teste eksisterende og utvikle nye tilnærmingsmåter for prøvetaking.

Prosjektperiode
2009 - 2013
Område
Vilthelse, Toksiske metaller og sporelementer, DyrevelferdAlgetoksiner, Epidemiologi, Matbakteriologi, Risikovurdering, Toksiske metaller og sporelementer