Mona Dverdal Jansen

Forsker, Epidemiologi

Fagområder
Epidemiologi, Fiskehelse
Vis telefonnummer

Send e-post

Forskningsprosjekter

ILA-SAFE

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om overgang fra ikke-virulent til virulent virus og utarbeide beste-praksis biosikkerhetstiltak for settefiskanlegg for å redusere risiko for endring til og spredning av virulent ILAV.

Prosjektperiode
2021 - 2024
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, Virologi

Fisk for Utvikling i Ghana - Akvakultur

Fisk for utvikling skal bistå fiskerimyndighetene i Ghana med å bedre regulering og bærekraft i fiskeindustrien, bade marint og innen akvakultur. Prosjektet skal bistå med å introdusere en vitenskapsbasert tilnærming for å innføre en bærekraftig forvaltningspraksis. En bærekraftig utvikling vil gi langsiktige samfunnsøkonomiske fordeler.

Prosjektperiode
2019 - 2024
Område
Bioinformatikk, Epidemiologi, Molekylærbiologi, Fiskehelse, VirologiAkvakultur, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Fiskehelse, Patologi, Risikovurdering, Virologi