Mona Dverdal Jansen

Forsker,

Fagområder
Epidemiologi, Fiskehelse
Mobilnr
+47 93499808
Tlf
+47 93499808
E-post
mona-dverdal.jansen@vetinst.no

Faglig bakgrunn

Veterinær 2004
PhD 2010

Forskningsprosjekter

Fisk for Utvikling i Ghana - Akvakultur

Fisk for utvikling skal bistå fiskerimyndighetene i Ghana med å bedre regulering og bærekraft i fiskeindustrien, bade marint og innen akvakultur. Prosjektet skal bistå med å introdusere en vitenskapsbasert tilnærming for å innføre en bærekraftig forvaltningspraksis. En bærekraftig utvikling vil gi langsiktige samfunnsøkonomiske fordeler.

Prosjektperiode
2019 - 2024
Område
Akvakultur, Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Fiskehelse, Patologi, Risikovurdering, Virologi