Marit G Maaland

Veterinær/Forsker, Husdyr, vilt og velferd

Fagområder
Antibiotikaresistens, Bakteriologi, Diagnostikk, Parasittologi, Patologi
Mobilnr
+47 90617028
Tlf
+47 64966940
E-post
marit.g.maaland@vetinst.no

Marit jobber med patologisk, bakteriologisk og parasittologisk diagnostikk og forskning på landdyr.

Hun har bakgrunn fra forskning på behandling av infeksjoner med antibiotikaresistente bakterier hos hund, med hovedfokus på farmakodynamiske studier.

Faglig bakgrunn

Veterinær, Københavns Universitet 2011
PhD, Københavns Universitet 2014

Last ned CV
Tillitsvalgt DNV