Marianne Heum

Senioringeniør, Stab analyser og diagnostikk

Fagområder
Bakteriologi
Tlf
+47 48254794
E-post
marianne.heum@vetinst.no

Marianne har 27 års kompetanse i fiskesykdommer. Har 20 års ledererfaring. Hun har lang erfaring med kvalitetssikrings og HMS arbeide. Hun har også erfaring med biobank.
5 års erfaring med viltsykdommer.

Faglig bakgrunn

OsloMet. Ingeniør kjemi, med fagretning: Mikrobiologi,immunologi og patologi.
Cand.mag.i Biologi ved Universitetet i Trondheim. Lederutdanning fra Oslo Merkantile Høyskole. Bachelor i Sosialantropologi fra Universitetet i Oslo

Hovedverneombud