Mari Marte Press

seniorrådgiver kommunikasjon, Kommunikasjon og samfunnskontakt

Mobilnr
+47 41211467
Tlf
+47 41211467
E-post
mari.press@vetinst.no

Mediekontakt og medieovervåkning, internkommuikasjon, strategiutvikling, populærvitenskapelig forskningsformidling, nettnyheter på vetinst.no og Tellus, foto, innsalg til media.